Hans Werthén Fonden Stipendium 2021

Internationella stipendier för studier och forskning inom naturvetenskap, teknik, ledarskap, ekonomi och juridik.

ANNONSINFORMATION

Sista datum för anmälning: 2021-03-02

Företagsnamn: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Mail till kontaktperson: alicia.parvin@iva.se

Länk till företag: https://www.iva.se/publicerat/dags-att-soka-stipendier-ur-hans-werthen-fonden3/

Utbildningsnivå: Kandidat Magister/Master

Utbildningsområde: Civilingenjörsutbildningar Datavetenskap och mjukvaruutveckling Digitala medier och spelteknik Fysisk planering Hälsa och vård Industriell ekonomi Maskinteknik Strategiskt ledarskap för hållbarhet Telekommunikation

Internationella stipendier för studier och forskning inom naturvetenskap, teknik, ledarskap, ekonomi och juridik.

Hans Werthén Fonden delar varje år ut ett 15-tal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö.

Stipendiet är på mellan 100 000–200 000 kronor. Stipendiaten ska vara cirka 25–35 år, ha en akademisk examen helst lägst på masternivå men gärna doktorsexamen. Företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik. Någon typ av verksamhet efter examen, gärna några års forskningsverksamhet eller utvecklande arbetserfarenheter från näringslivet är meriterande.

Ansökningsportalen för att söka stipendium från Hans Werthén Fonden 2021 är öppen mellan den 12 januari och den 2 mars 2021. Beslut tas vid fondens styrelsemöte i maj och besked lämnas därefter skriftligen till de sökande.

Tillbaka
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×