Sugen på internationella studier? Sök utlandsstipendium från Hans Werthén Fonden

Har du tänkt vidareutveckla dig utomlands, är cirka 25–35 år, har en akademisk examen lägst på masternivå men gärna doktorsexamen, företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik?

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2022-03-01

Företagsnamn: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

Mail till kontaktperson: caroline.linden@iva.se

Länk till företag: http://www.iva.se/om-iva/stipendier-och-priser/

Utbildningsnivå: Magister/Master

Utbildningsområde: Civilingenjörsutbildningar Datavetenskap och mjukvaruutveckling Digitala medier och spelteknik Fysisk planering Hälsa och vård Industriell ekonomi Maskinteknik Strategiskt ledarskap för hållbarhet Telekommunikation

Då kan du söka ett stipendium från Hans Werthén Fonden vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Gå in på www.iva.se/om-iva/stipendier-och-priser/ eller kontakta Caroline Linden, telefon 08-791 29 51 eller e-post caroline.linden@iva.se.

Ansökningsportalen är öppen till den 1 mars 2022.

Hans Werthén Fonden ger varje år till ett femtontal högskoleutbildade yngre personer stipendier inom för näringslivet viktiga områden för cirka ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö. Stipendiet är på 100 000–200 000 kronor.

Tillbaka
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×