Utveckla interaktivt kursmaterial i rättsmedicin

I detta projekt erbjuds möjlighet att utifrån er kompetens utveckla kursmaterialet i rättsmedicin vid Lunds universitet med ledorden interaktivitet, professionalitet och grafisk design.

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2022-01-30

Företagsnamn: Lunds universitet

Mail till kontaktperson: carl_johan.wingren@med.lu.se

Länk till företag: https://www.lu.se/lucat/user/042453b414782d4e1066f37e3c8de1bb

Utbildningsnivå: Kandidat Magister/Master

Utbildningsområde: Datavetenskap och mjukvaruutveckling Digitala medier och spelteknik

”Polis begär en undersökning med frågeställningen om kvinnan har blivit utsatt för misshandel genom slag och stryptag” Under grundutbildning till läkare får studenterna lära sig att utföra kroppsundersökningar av misstänkta gärningspersoner och målsäganden samt att utfärda skriftliga utlåtande över undersökningarna, så kallade rättsintyg. Dessa används sedan som del i rättsväsendets brottsutredningar och vid rättegång. Vanliga frågeställningar som läkare ombeds besvara är om personer blivit utsatta för misshandel, sexuella övergrepp samt om skador har varit livshotande.

Kursmaterialet består bland annat av ett antal fallbeskrivningar med tillhörande kroppsskisser med skador markerade och utifrån dessa ska studenter skriva rättsintyg med slutsatser kring skadornas uppkomstsätt. Vidare ingår fallbeskrivningar som studenterna ska lösa genom att agera i enlighet med lagar och föreskrifter. Varje termin går cirka 120 läkarstudenter kursen i rättsmedicin vid Lunds universitet.

I detta projekt erbjuds möjlighet att utifrån er kompetens utveckla kursmaterialet i rättsmedicin vid Lunds universitet med ledorden interaktivitet, professionalitet och grafisk design. Ni får sätta er in i hur undervisningen bedrivs idag och under projektet handleds ni av lektor/överläkare i rättsmedicin. Ni får fria händer att ta fram ett koncept/implementering för utveckling av kursmaterialet. Syftet är att kursmaterialet ska vara engagerande och hålla sådan klass att det tilltalar dagens studenter vana vid sociala medier och annat webmaterial.

Tillbaka
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×