Min Doktors stipendium inom digital vård

Min Doktor är Sveriges första digitala vårdgivare. I samband med att vi fyller 10 år instiftar vi ett årligt stipendium som delas ut till årets bästa uppsats inom digital vård. Syftet är att främja utvecklingen av digital vård i Sverige.

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2023-09-15

Företagsnamn: Min Doktor

Mail till kontaktperson: info@mindoktor.se

Länk till företag: https://www.mindoktor.se/stipendium/

Utbildningsnivå: Kandidat Magister/Master

Utbildningsområde: Datavetenskap och mjukvaruutveckling Hälsa och vård

Min Doktor kommer årligen att arrangera en uppsatstävling för bästa uppsats inom ämnesområdet digital vård, med ett stipendium på 10 000 kronor till vinnaren. Om ni är flera som har skrivit uppsatsen fördelas stipendiet lika mellan er.

Juryn kommer utse den uppsats som de bedömer bäst bidragit med nya kunskaper inom digital vård. Vi bedömer uppsatserna helhetsmässigt, men lägger särskilt vikt vid nytänkande frågeställning och välformulerad slutsats.

Vem kan söka?
Stipendiet kan sökas av dig som har skrivit en uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå vid ett svenskt universitet eller högskola under det gångna läsåret. Uppsatsen ska handla om digital vård, men ämnet kan angripas från flera håll, exempelvis från ett patient- eller behandlarperspektiv, alternativt utifrån kommunikations-, samhälls- eller produktutvecklingsperspektiv.

Hur ansöker jag?
Sista ansökningsdag för uppsatser gjorda under läsåret 2022/2023 är den 15 september 2023. Skicka din färdiga uppsats som pdf tillsammans med en kort sammanfattning (max 2000 tecken) till info@mindoktor.se.

I ansökan anger du följande uppgifter:
Namn och efternamn
Kontaktuppgifter
Utbildning och lärosäte

Märk mejlet med stipendium samt uppsatsens namn

Tillbaka
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×