Visualisering av (plana) objekt i en augmented reality-miljö

Dörrar är, till skillnad från kläder, svåra och dyra att prova ut i hemmet på grund av de höga transportkostnaderna. Vi föreslår istället en app i vilken kunden kan sätta in dörrar från vårt sortiment i en AR-baserad visualisering av hemmet.

ANNONSINFORMATION

Sista datum för anmälning: 2021-10-01

Företagsnamn: Min Dörr Osby AB

Mail till kontaktperson: stefan@mindorr.se

Länk till företag: http://www.mindorr.se

Utbildningsnivå: Kandidat Magister/Master

Utbildningsområde: Civilingenjörsutbildningar Datavetenskap och mjukvaruutveckling Digitala medier och spelteknik

Dörrar är, till skillnad från kläder, svåra och dyra att prova ut i hemmet på grund av de höga transportkostnaderna. Vi föreslår istället en app i vilken kunden kan sätta in dörrar från vårt sortiment i en AR-baserad visualisering av hemmet i telefonen.

En tänkt interaktion kan gå till så att kunden öppnar appen, riktar telefonen mot en dörr som ska bytas ut, och markerar de fyra hörnen på den gamla dörren (vi kan för enkelhetens skull förutsätta att dörren är stängd). Dessa fyra hörn bildar då en rektangel i vilken vi ur en bild-feed kan välja dörrar att visa på plats istället för den gamla dörren. Möjligen kan också andra objekt visualiseras på detta sätt, tex trycken, karmar och dörrfoder.

Ett enkelt knapptryck, och dörren kan sedan landa i en mobil kundvagn (som är länkad till vår webbshop).

Om detta ska kunna vara ett examensarbete, så behöver vi en bra forskningsfråga. Denna skulle kunna vara att utvärdera olika metoder för att automatiskt identifiera ljustemperaturen i hemmiljön för att kunna vitbalansera dörrbilden till aktuella ljusförhållanden. Det skulle också kunna handla om att utveckla algoritmer/metoder för enklare objektigenkänning (karm, dörrtrycke, etc.) i syfte att kunna återföra sådana objekt i bilden framför den nya dörren för att förbättra visualiseringen. Kopplingen till webbshopen, etc. får i så fall göras utanför ramen för examensarbetet.

I det fall detta görs i formen av ett studentprojekt, så beror ambitionsnivån naturligtvis på den tillgängliga tiden. Det finns olika nivåer arbetet kan läggas på, men ett minimum är att få grunderna i visualiseringen att fungera tillsammans med kopplingen till webbshopen varifrån bilder hämtas, och i vilken dörrarna köps.

I det lyckliga fall det finns intresse att både genomföra ett studentprojekt, och ett examensarbete, så får vi avgränsa delarna på ett sätt där de olika ansvaren tydligt framgår. Stora krav sätts i så fall på att dokumentera de gränssnitt som kommer att finnas mellan dne programvara de olika projekten utvecklar.

De kompetenser och intresseområden som aktuella studenter behöver ha, är inom 3D-grafik, app-programmering (iOS och/eller Android) och gärna någon med intresse för foto och ljussättning.

MinDörr Osby AB är en webbshop för dörrar. Vi håller på att utveckla en ny hemsida och vill förnya oss i fråga om hur vi hjälper kunderna att hitta rätt produkter. Handledning och möten kan hållas hos oss i Osby, eller på BTH i Karlskrona eller Karlshamn.

Tillbaka
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×