Examensarbete Logistik 30hp: AGV-flotta ur ett HTO perspektiv

Som en del av Scanias strategi för digitalisering och automation mot Industri 4.0 ser vi att en uppskalning av AGV-flottan (Automated Guided Vehicle) har en naturlig plats.

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2022-11-18

Företagsnamn: Scania CV AB

Mail till kontaktperson: sara.werme@scania.com

Länk till företag: https://www.scania.com/oskarshamn/sv/home/karriar/lediga-jobb/job-description.html?q=*&job_id=22319&lang=sv

Utbildningsnivå: Kandidat Magister/Master

Utbildningsområde: Civilingenjörsutbildningar Industriell ekonomi Maskinteknik

Letar du efter din bästa utmaning och personliga utveckling? Scania Oskarshamn erbjuder spännande examensarbeten till dig som är redo för att ta ett stort steg närmare din framtida karriär. Hos oss får du chansen att arbeta med meningsfulla uppdrag där vi gärna ser att du som person är fokuserad, kommunikativ och en sann teamplayer. Vi på Scania ser teamet som vår största drivkraft!

Bakgrund:
Som en del av Scanias strategi för digitalisering och automation mot Industri 4.0 ser vi att en uppskalning av AGV-flottan (Automated Guided Vehicle) har en naturlig plats. Denna uppskalning kommer beröra flertalet områden inom Scanias verksamhet och vi behöver undersöka hur detta påverkar oss.

Mål:
Ta fram en strategi/road map som beaktar Människa, Teknik och Organisation när flottan av AGV:er skalas upp
Ta fram rekommendationer och ramverk för hur en framgångsrik uppskalning av AGV-flottan kan genomföras med hänsyn till Människa, Teknik och Organisation
Uppdragsbeskrivning
En tydlig bild för Scania hur vi i framtiden skall hantera den ökade användningen av självkörande fordon inom logistik med hänsyn till följande tre områden där exempel på frågor som skall diskuteras är:

Människa:
Hur skapas förutsättningar för att människa och teknik ska samarbeta?
Vilka förutsättningar behöver människan för att för att möjliggöra att skala upp AGV-flottan?
Vilka kompetenser behövs och när?

Teknik:
Vilka faktorer behöver beaktas ur ett teknikperspektiv?
Möjlighet/begränsningar för olika leverantörer under samma tak?
Tänkbara strategier ur ett teknikperspektiv (flödesspecifika vs multifunktionella, brytpunkt för open fleet management system)
Integrationsmöjligheter för andra tekniker, ex. cobots, Scania system m.m.

Organisation:
Hur kan organisationen påverkas om flottan med AGV:er skalas upp?
Ägarskap och ansvar för AGV och system
Behov av nya standarder/rutiner
Redovisning sker genom överlämnande av slutrapport och en slutpresentation.

Vi erbjuder:
Under tiden som examensarbetare så får du stöttning av din handledare och får chansen att bygga ett stort nätverk inom och utanför Scania. Utöver detta så deltar du i vårt examensprogram tillsammans med studenter från universitet över hela Sverige. I programmet ges intressanta och värdefulla utbildningar, föreläsningar och teambuilding. Vi avslutar hela programmet med en presentation av examensarbetet och en rolig aktivitet tillsammans med övriga studenter. Examensarbete på Scania är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med företaget och bygga relationer för framtiden. Många av våra medarbetare började sin Scaniakarriär med sitt examensarbete.

Avgränsning:
Uppdraget kräver att mycket av arbetet utförs på plats i Scania Oskarshamn. Eventuella besök på andra orter kan behövas.

Utbildning/linje/inriktning:
Civilingenjör, gärna med inriktning mot logistik.
Civilekonom med inriktning logistik.

Ytterligare information:
Antal studerande: 1-2
Startdatum för exjobbet: 2023-01-16
Beräknad tidsåtgång: Ca 20 veckor
Scania tillhandahåller kontorsplats, dator och mobiltelefon under uppdragstiden.

Kontaktpersoner:
Gruppchef Maryana Sjöquist tel.nr +46707865945
HR Business Partner Sara Werme tel.nr +46736686743

Ansökan:
Din ansökan skall innehålla CV, personligt brev och betygskopior. Vi kommer under denna rekryteringsprocess hantera ansökningarna löpande. Uppdragen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Ansökningsperiod:
2022-10-01 – 2022-11-18

Om Scania Oskarshamn:
Scania Oskarshamn är Kalmar läns största privata arbetsgivare med 3 000 medarbetare och ansvarar för tillverkningen av Scanias Europaproduktion av lastbilshytter. Vi är en modern industri med hög teknologi och automation. Scanias syfte är att leda omställningen mot ett hållbart transportsystem. Vi vill förändra världens transporter till att bli rena, säkra och effektiva samtidigt som mångfald, inkludering och jämställdhet ligger högt på agendan. Scania Oskarshamn ligger vid kuststaden Oskarshamn som erbjuder ett välmående näringsliv, spännande utbildningsmöjligheter och trevliga fritidsaktiviteter. Närheten till havet och med skogen runt hörnet gör det lätt att förälska sig och slå sig till ro i Oskarshamn.

Vi ser fram emot att välkomna dig!

Tillbaka
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×