Examensarbete 30hp: Affärsmöjligheter & Prioriteringar inom Digitalt Produktförverkligande för Hytt

Digitalisering är ett strategisk fokusområden inom Scania för 2025. Vi strävar efter att effektivisera våra introduktioner och korta ledtiderna genom att tidigt i processen verifiera produkter och processer digitalt.

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2022-11-18

Företagsnamn: Scania CV AB

Mail till kontaktperson: sara.werme@scania.com

Länk till företag: https://www.scania.com/oskarshamn/sv/home/karriar/lediga-jobb/job-description.html?q=*&job_id=22322&lang=sv

Utbildningsnivå: Kandidat Magister/Master

Utbildningsområde: Civilingenjörsutbildningar Maskinteknik

Letar du efter din bästa utmaning och personliga utveckling? Scania Oskarshamn erbjuder spännande examensarbeten till dig som är redo för att ta ett stort steg närmare din framtida karriär. Hos oss får du chansen att arbeta med meningsfulla uppdrag där vi gärna ser att du som person är fokuserad, kommunikativ och en sann teamplayer. Vi på Scania ser teamet som vår största drivkraft!

Bakgrund:
Digitalisering är ett strategisk fokusområden inom Scania för 2025. MPC är globalt ansvariga för produktintroduktioner av hytten och alla dess ingående komponenter. Vi strävar efter att effektivisera våra introduktioner och korta ledtiderna genom att tidigt i processen verifiera produkter och processer digitalt.

Mål:
Bedöma vilka behov, förväntningar och gap som bör prioriteras inom produktintroduktioner med fokus på digital produktrealisering
Utreda, utvärdera och vidareutveckla hur innehållet av de definierade förmågorna inom virtuellt objekt hos digital fabrik står sig gentemot de behov, förväntningar och gap som identifierats
Ta fram ett konkret förslag till handlingsplan för berörda parter inom hyttproduktion i Oskarshamn
Uppdragsbeskrivning

En rapport på de behov, förväntningar och gap som rekommenderas att prioritera inom produktintroduktioner med fokus på digital produktrealisering
En beskrivning på de förmågor som eventuellt definierats som saknade i det idag beskrivna virtuella objektet för digital fabrik
En handlingsplan för konkreta aktiviteter i taktisk närtid
En ekonomisk motivering till föreslagen handlingsplan
Redovisning sker genom överlämnande av slutrapport och en slutpresentation.

Vi erbjuder:
Under tiden som examensarbetare så får du stöttning av din handledare och får chansen att bygga ett stort nätverk inom och utanför Scania. Utöver detta så deltar du i vårt examensprogram tillsammans med studenter från universitet över hela Sverige. I programmet ges intressanta och värdefulla utbildningar, föreläsningar och teambuilding. Vi avslutar hela programmet med en presentation av examensarbetet och en rolig aktivitet tillsammans med övriga studenter. Examensarbete på Scania är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med företaget och bygga relationer för framtiden. Många av våra medarbetare började sin Scaniakarriär med sitt examensarbete!

Avgränsning:
Uppdraget kräver att mycket av arbetet utförs på plats i Scania Oskarshamn. Eventuella besök på andra orter kan behövas. Uppdraget fokuserar enkom på vilka affärsmöjligheter som är av högsta prioritet / största gap enligt berörda tekniska chefer och ämnesexperter vilka har direkt anknytning till produktintroduktioner.

Utbildning/linje/inriktning:
Civilingenjör med inriktning Maskinteknik, gärna med fokusområde kring digitaliserad produkt och processverifiering.

Ytterligare information:
Antal studerande: 1
Startdatum för exjobbet: 2023-01-16
Beräknad tidsåtgång: Ca 20 veckor
Scania tillhandahåller kontorsplats, dator och mobiltelefon under uppdragstiden.

Kontaktpersoner:
Chef Ricardo Costa da Cruz tel.nr 0491-765851
Handledare Karin Ohlsén tel.nr 0491-464242
HR Business Partner Sara Werme tel.nr 0491-65143

Ansökan:
Din ansökan skall innehålla CV, personligt brev och betygskopior. Vi kommer under denna rekryteringsprocess hantera ansökningarna löpande. Uppdragen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.

Ansökningsperiod:
2022-10-01 – 2022-11-18

Om Scania Oskarshamn:
Scania Oskarshamn är Kalmar läns största privata arbetsgivare med 3 000 medarbetare och ansvarar för tillverkningen av Scanias Europaproduktion av lastbilshytter. Vi är en modern industri med hög teknologi och automation. Scanias syfte är att leda omställningen mot ett hållbart transportsystem. Vi vill förändra världens transporter till att bli rena, säkra och effektiva samtidigt som mångfald, inkludering och jämställdhet ligger högt på agendan. Scania Oskarshamn ligger vid kuststaden Oskarshamn som erbjuder ett välmående näringsliv, spännande utbildningsmöjligheter och trevliga fritidsaktiviteter. Närheten till havet och med skogen runt hörnet gör det lätt att förälska sig och slå sig till ro i Oskarshamn.
Vi ser fram emot att välkomna dig!

Tillbaka
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×