SDIA Awards – Swedish Datacenter Industry Association

SDIA vill uppmuntra innovation och entreprenörskap genom att årligen dela ut ett pris till det arbete/den uppsats som SDIA finner vara årets mest tongivande och/eller banbrytande.

ANNONSINFORMATION

Sista datum för anmälning: 2021-06-30

Företagsnamn: SDIA - Swedish Datacenter Industry Association

Mail till kontaktperson: info@sdia.se

Länk till företag: http://www.sdia.se/

Utbildningsnivå: Kandidat Magister/Master

Utbildningsområde: Civilingenjörsutbildningar Datavetenskap och mjukvaruutveckling Industriell ekonomi Maskinteknik Strategiskt ledarskap för hållbarhet Telekommunikation

Swedish Datacenter Industry Association – lanserar SDIA Awards!

Swedish Data center Industry Association är en intresseorganisation med syftet att stödja medlemmarnas affärsintressen. Organisationen genomför branschaktiviteter, agerar språkrör, informerar och utbildar svenska beslutsfattare, samt marknadsför Sverige som land att bedriva datacenterverksamhet i.

Varför SDIA awards?
En av SDIAs ambitioner är att lyfta fram entreprenörskap och innovationer avseende produkter och tjänster inom datacenterbranschen. SDIA vill uppmuntra detta genom att årligen dela ut ett pris till det arbete/den uppsats som SDIA finner vara årets mest tongivande och/eller banbrytande.

Hur går det till?
Om du har skrivit en uppsats som behandlar ett ämne som har bäring på datacenterbranschen, kan du skicka in ditt bidrag till SDIA. Aktuella ämnen är till exempel värmeåtervinning, fysisk säkerhet, AI, elreglering, kylteknik, hållbarhet, varudeklarering av mjukvara eller konstruktion av komponenter i kritisk infrastruktur.

Vi vill att du skickar in din uppsats i pdf-format till SDIA på info@sdia.se senast den 30 juni 2021. Det är viktigt att uppsatsen, när den skickas, har godkänts av relevant fakultet.

Styrelsen i SDIA kommer att göra ett första urval baserat på uppsatsens executive summary. Tio arbeten kommer att gå vidare till ett andra omgång där en jury enas om tre slutkandidater. Den slutliga vinnaren koras vid SDIAs forum som går av stapeln under hösten 2021.

Vinnaren belönas med en vinnarcheck om 20 000 kronor, samt möjlighet att presentera sitt arbete via SDIA:s kanaler.

Välkommen med ditt bidrag!

Tillbaka
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×