Pris för bästa examnesarbete

Inom SFK, Sv Förbundet för Kvalitet

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2023-08-31

Företagsnamn: SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet

Mail till kontaktperson: ingemar.sjostrom@telia.com

Länk till företag: https://oj.sfkvalitet.se/Info%20OJ-priset%20SV.pdf https://oj.sfkvalitet.se/Info%20OJ-priset%20ENG.pdf

Utbildningsnivå: Kandidat Magister/Master

Utbildningsområde: Civilingenjörsutbildningar Hälsa och vård

Pris för bästa examensarbete. Anmälan sker på https://sfk.se/kvalitet-utmarkelser/

Tillbaka
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×