Effektivisering m.h.a. maskininlärning hos Södra Cell Mörrum

Syftet med arbetet är introducera AI och maskininlärning som ett verktyg för Södra Cell med det specifika uppdraget är att optimera talloljeprocessen.

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2022-01-09

Företagsnamn: Södra Cell Mörrum & BTH

Mail till kontaktperson: martin.boldt@bth.se

Länk till företag: https://www.dropbox.com/s/mn33ae6e4u6hvxk/SodraCell-tallolje-2022_v1.1.pdf?dl=0

Utbildningsnivå: Magister/Master

Utbildningsområde: Civilingenjörsutbildningar Datavetenskap och mjukvaruutveckling

Syfte
Syftet med arbetet är introducera AI och maskininlärning som ett verktyg för Södra Cell med det specifika uppdraget är att optimera talloljekokeriet för att därmed öka intäkterna av talloljeförsäljning på Södra Cell i Mörrum.

Ett delmål är att bygga ett beslutsstödsystem som kan prediktera avvikelser (t.ex. larm) i talloljeproduktionen.

Mål/önskat resultat
Identifiering av nyckelfaktorer och dess optimala nivå/värde för maximal produktion av tallolja. Önskat resultat vore ett antal nyckelparametrar med rekommenderat intervall (gränser min, max) som lätt kan appliceras till vår uppföljning / daglig styrning.

Därtill att ta fram och utvärdera en prediktionsmodell som kan prediktera avvikelser i talloljeproduktionen i samverkan med processteknikerna på Södra Cell Mörrum.

Fysisk placering
För att kunna få tillgång till infrastruktur samt kontakt med processteknikerna kommer det krävas att studenterna sitter på Södra Cell Mörrum minst en dag per vecka.

Tidsperiod
Projektet avser vårterminen 2022, alltså januari till juni, 2022.

Kompetenskrav
Krav på tidigare kurs i maskininlärning.

Kontakt
Kontakta initialt Martin Boldt (martin.boldt@bth.se) om du är intresserad av projektet. Projektet lämpar sig för två studenter som jobbar i grupp.

Mer information finns här.

Tillbaka
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×