Naturstig på Tofta strand, Gotland

Den ideella Strandföreningen Tofta Gnisvärd vill ha hjälp att skapa en naturstig med utkiksplatser.

ANNONSINFORMATION

Sista datum för anmälning: 2021-06-30

Företagsnamn: Strandföreningen Tofta - Gnisvärd

Mail till kontaktperson: kerstin.sjosvard@outlook.com

Länk till företag: https://www.facebook.com/gnisvardtofta/

Utbildningsnivå: Kandidat Magister/Master

Utbildningsområde: Fysisk planering

Strandföreningen Tofta-Gnisvärd är en ideell förening på Gotland som bildades 2014 på initiativ av strandägare (samfälligheter) och lokala företag. Föreningen drivs helt utan vinstintressen och vårt arbete syftar till att främja ett långsiktigt hållbart nyttjande av det unika strandområdet mellan Gnisvärd och Tofta bad genom att tillsammans:

  • se till att strandheden och dynerna mellan Gnisvärd och Tofta bad hålls öppna och behåller sina höga botaniska värden, samtidigt som de är tillgängliga för allmänhetens bad- och friluftsliv
  • skapa intresse för och öka kunskapen om Gnisvärds och Tofta strands natur- och kulturmiljöer och om hur området har använts historiskt.
  • genom restaurering och återkommande skötsel gynna både typiska och sällsynta insekter, fåglar, växter och svampar.
  • vara ett forum för samverkan och diskussion om utveckling av friluftsliv och besöksnäring i området i samklang med områdets värden.

Föreningen arbetar nu med ett utvecklingsprojekt där en del handlar om att skapa en naturstig som är tillgänglig för alla. Dessutom ska utkiksplatser med informationsskyltar om flora och fauna, kikare, grill med mera anläggas på några platser längs stranden. Naturstigen och utkiksplatserna ska utformas på ett sätt som är hållbart och vi vill välkomna studenter att medverka i vårt utvecklingsarbete.

Tillbaka
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×