STIPENDIUM FÖR MASTERSTUDIER I INTERKULTURELLA RELATIONER

SWEA Internationals stipendium på USD 10.000, tilldelas välmeriterad masterstuderande eller forskarstudent i ämnen som rör interkulturella relationer. Den sökande måste ha en grundutbildning vid ett svenskt universitet, högskola eller motsvarande.

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2023-01-15

Företagsnamn: SWEA INTERNATIONAL INC.

Mail till kontaktperson: swea.interkult@gmail.com

Länk till företag: https://swea.org/stipendier/interkulturella-stipendiet/

Utbildningsnivå: Magister/Master

Utbildningsområde: Civilingenjörsutbildningar Datavetenskap och mjukvaruutveckling Digitala medier och spelteknik Fysisk planering Hälsa och vård Industriell ekonomi Maskinteknik Strategiskt ledarskap för hållbarhet Telekommunikation

SWEA Internationals stipendium på USD 10.000, tilldelas välmeriterad masterstuderande eller forskarstudent i ämnen som rör interkulturella relationer. Den sökande måste ha en grundutbildning (bachelor) vid ett svenskt universitet, högskola eller motsvarande. Den sökande ska ha etablerat kontakt med ett lärosäte utanför sitt eget, via en antagen plats eller eller en inbjudan att forska där.
Ansökningshandlingar och information om stipendiet finns på SWEA Internationals webbplats, https://swea.org/stipendier/interkulturella-stipendiet/
Senast den 15 januari 2023 ska komplett ansökan på svenska eller engelska samt två rekommendationsbrev fyllas i och skickas in via SWEA Internationals webbplats. Ansökningarna behandlas av en jury, bestående av tre SWEA-medlemmar.

Tillbaka
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×