Examensarbete Tarkett AB: Kompetens och flexibel produktion

Tarkett AB i Ronneby söker examensarbetare. Syftet med arbetet är att undersöka hur planering och hantering av operatörernas kompetens kan speglas i produktionen.

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2022-11-30

Företagsnamn: Tarkett AB

Mail till kontaktperson: susanne.mingotti@tarkett.com

Länk till företag: https://www.tarkett.se

Utbildningsnivå: Kandidat Magister/Master

Utbildningsområde: Civilingenjörsutbildningar Industriell ekonomi

Tarkett är idag ett av världens största golvföretag med verksamhet i över 100 länder. Företaget är noterat på Euronext i Paris och huvudkontoret ligger i samma stad. Ursprunget till Tarkett kommer dels från Sverige och Frankrike men även från andra delar av världen och präglas av ett starkt industriellt entreprenörskap, en tidig tro på internationalisering och ett brinnande intresse för alla slags golvmaterial. Läs mer på www.Tarkett.se

Examensarbete:
Personalplanering är en strategisk nyckelfaktor i ett effektivt utnyttjande av organisationens resurser. Genom att främja och utnyttja personalstyrkans kunskap, färdighet, utbildning och kompetens kan organisationen uppnå en långsiktig framgång. Syftet med arbetet är att undersöka hur planering och hantering av operatörernas kompetens kan speglas i produktionen. De primära frågeställningar som ligger till grund för arbetet är:
● På vilka sätt kan en produktion vara sårbar i form av operatörernas kompetens och antal?
● Vilka effekter fås av att bredda kompetensen hos operatörer genom upplärning på fler maskiner? Och hur blir det möjligt att bredda kompetensen?

Målet för denna fallstudie är att presentera förslag på hur kompetens på operatörsnivå kan utökas för att uppnå en mer flexibel produktion samt hur vi skapar ett anpassningsbar kompetensmatris.

Ansök genom att skicka CV, personligt brev samt betygskopior till susanne.mingotti@tarkett.com så fort som möjligt, vi tillämpar löpande urval.

Tillbaka
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×