Kompetens och flexibel produktion

Syftet med arbetet är att undersöka hur planering och hantering av operatörernas kompetens kan speglas i produktionen

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2023-11-30

Företagsnamn: Tarkett AB

Mail till kontaktperson: susane.mingotti@tarkett.com

Länk till företag: https://tarkett.se

Utbildningsnivå: Kandidat

Utbildningsområde: Industriell ekonomi

Personalplanering är en strategisk nyckelfaktor i ett effektivt utnyttjande av organisationens resurser. Genom att främja och utnyttja personalstyrkans kunskap, färdighet, utbildning och kompetens kan organisationen uppnå en långsiktig framgång. Syftet med arbetet är att undersöka hur planering och hantering av operatörernas kompetens kan speglas i produktionen.

De primära frågeställningar som ligger till grund för arbetet är:
● På vilka sätt kan en produktion vara sårbar i form av operatörernas kompetens och antal?
● Vilka effekter fås av att bredda kompetensen hos operatörer genom upplärning på fler maskiner? Och hur blir det möjligt att bredda kompetensen?

Målet för denna fallstudie är att presentera förslag på hur kompetens på operatörsnivå kan utökas för att uppnå en mer flexibel produktion samt hur vi skapar ett anpassningsbar kompetensmatris.

Tillbaka
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×