Examensarbete Tarkett: Förbättrad hantering av efterkontroll

Tarkett AB i Ronneby söker examensarbetare!

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2022-11-30

Företagsnamn: Tarkett AB

Mail till kontaktperson: susanne.mingotti@tarkett.com

Länk till företag: http://www.Tarkett.se

Utbildningsnivå: Kandidat Magister/Master

Utbildningsområde: Civilingenjörsutbildningar Maskinteknik

Tarkett är idag ett av världens största golvföretag med verksamhet i över 100 länder.
Företaget är noterat på Euronext i Paris och huvudkontoret ligger i samma stad.
Ursprunget till Tarkett kommer dels från Sverige och Frankrike men även från andra delar av världen och präglas av ett starkt industriellt entreprenörskap, en tidig tro på internationalisering och ett brinnande intresse för alla slags golvmaterial.

Läs mer på www.tarkett.se

Examensarbete
Efterkontroll av utvalda produktindivider är en viktig del av det fortlöpande kvalitetsarbetet.
Kvalitetskontrollen sker på rullvara vilken läggs ut på ett inspektionsgolv med hjälp av en rälsgående vagn. När återställning av den utrullade produkten skall utföras efter färdigställda kontroller krävs det med dagens utrustning manuella moment som inte är ergonomiskt lämpliga över tid.
För Tarkett är medarbetarnas säkerhet och hälsa den översta prioriteringen och därför drivs ett ständigt pågående arbete att söka förbättringar i säkerhet, arbetsmiljö och ergonomi.

Examensarbetet handlar om att analysera nuläget och arbeta fram förslag till automatiserad eller en förbättrad och ergonomiskt riktig hantering vid återställande av efterkontrollerat material.

Ansök genom att skicka CV, personligt brev samt betygskopior till susanne.mingotti@tarkett.com så fort som möjligt, vi tillämpar löpande urval.

Tillbaka
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×