Skriv exjobb inom stadsutveckling och hållbara transporter

På Trivector handleder vi varje år studenter på master-nivå inom stadsutveckling och hållbara transporter. På vår webbsida finns uppslag på idéer för uppsatsämne, men du får gärna höra av dig med en egen idé!

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2024-01-31

Företagsnamn: Trivector Traffic AB

Mail till kontaktperson: frida.odbacke@trivector.se

Länk till företag: https://www.trivectortraffic.se/student/

Utbildningsnivå: Magister/Master

Utbildningsområde: Civilingenjörsutbildningar Fysisk planering

Trivector Traffic är ett konsultföretag som tillsammans med kommuner, regioner, myndigheter och privata företag utveckla trafiklösningar för en hållbar framtid. Ett effektivare, mer hållbart och säkert transportsystem i alla dess delar. Vi gör det främst genom konsultinsatser, forskning och utbildning. Vi vet att en väl avvägd infrastruktur- och bebyggelseplanering är nyckelfaktorer för att skapa ett samhälle med god livsmiljö och klimatsmart resande. Men för att nå våra mål behöver vi också effektivisera våra fordon, klimatanpassa vår byggda miljö och värna om naturens ekosystem.

Vi handleder årligen exjobb hos oss på något av våra kontor i Lund, Göteborg, Stockholm och Luleå. Välkommen att ansöka via länken till vår studentwebb; https://www.trivectortraffic.se/student/. Där finns förslag på teman, men du får gärna också höra av dig med egen idé för uppsatsämne. Som exjobbare på Trivector är du välkommen att jobba med uppsatsen på det kontoret du blir kopplad till och du får chansen att lära känna våra medarbetare. Du får en handledare som är stöd under hela processen med din uppsats.

Tillbaka
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×