Exjobb: Produktionsplanering för optimering av monteringslina

Utveckla en beräkningsmodell som baserat på tillgänglig data från en befintlig monteringslina kan beräkna produktionsutfall vid olika produktionsscenarier och föreslå vilka ändringar som behöver genomföras för att nå högsta möjliga utnyttjande av mon

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2022-12-11

Företagsnamn: Xylem Water Solutions

Mail till kontaktperson: andreas.bjornsson@xylem.com

Länk till företag: https://www.xylem.com/sv-se/karriar/xylem-career-opportunities/?currentpageid=49039&page=1&pagesize=24&facetids=818

Utbildningsnivå: Kandidat Magister/Master

Utbildningsområde: Civilingenjörsutbildningar Industriell ekonomi Maskinteknik

På Xylem arbetar 17 000 personer mot ett gemensamt mål: att skapa innovativa lösningar för världens vattenbehov. Genom att utveckla nya tekniker, förbättrar vi hur vatten används, förvaras och återanvänds nu och i framtiden. Vi transporterar, renar, analyserar och återför vattnet till naturen och hjälper människor att använda vatten effektivt – hemma, på arbetet, inom industrin och i jordbruket. Vi har mer än 100 års erfarenhet inom vattenteknikområdet och erbjuder en portfölj av ledande produktvarumärken och expertkunskaper inom en stor mängd applikationer. Vår kompetens har lett till långvariga relationer med våra kunder i mer än 150 länder.
Produktionsenheten i Emmaboda är den största inom Xylem-koncernen och vi är idag cirka 1200 anställda. I tillverkningen ingår alla moment från gjutning fram till färdig produkt. På siten finns det förutom kärnverksamheten inom produktion även distributionscenter, Kvalitetsavdelning, arbetsmiljöavdelning, finansavdelning, IT, HR med mera.

Uppdraget

Bakgrund
Dagens montering för högvolymsprodukter saknar ett effektivt sätt att visualisera flaskhalsar och störningar vilket i sin tur leder till att resurser och investeringar inte utnyttjas på ett optimalt sätt. Framtida volymökning kommer leda till kapacitetsbrist i monteringsavsnittet och idag finns inga alternativa produktionsmöjligheter för produktgruppen.

Målsättning
Utveckla en beräkningsmodell som baserat på tillgänglig data från en befintlig monteringslina kan beräkna produktionsutfall vid olika produktionsscenarier och föreslå vilka ändringar som behöver genomföras för att nå högsta möjliga utnyttjande av monteringslinan.

Projektuppdrag
Arbetet kommer innefatta en kartläggning av nuläget för monteringsbana i befintligt skick. I kartläggning ska maxkapacitet, hantering av data och befintliga flaskhalsar tas fram. Från kartläggningen ska en beräkningsmodell utvecklas som kan användas för att utvärdera olika alternativa framtidsscenarier. Modellen skall ta hänsyn till planering/utjämning av produktionsflöde och data från monteringsbanan. Förutom utveckling av modellen så ska examensarbetet, på ett konkret sätt, redogöra för vilka steg som är nödvändiga att genomföra för att gå från nuläget till det läge som ger högsta möjliga utnyttjande av monteringslinan samt vilka ekonomiska vinningar som kan göras med de förbättringar som föreslås.

Din bakgrund
Vi söker dig som läser civilingenjör inom t.ex. maskinteknik eller industriell ekonomi, gärna med inriktning mot produktionssystem eller logistik. Vi ser gärna att projektet genomförs av två studenter under våren 2023.

Som person känner du igen dig i våra kärnkompetenser – att sträva efter ständiga förbättringar, att inspirera till ansvarstagande och att samarbeta över gränserna – vilka är en bidragande faktor till företagets framgång.

Ansökan
Till detta uppdrag ser vi gärna att ni är ett team på två som söker. Skicka då in en gemensam ansökan till oss senast den 11 december. Urval sker löpande.
I er ansökan vill vi att ni skickar med
• Ett brev där ni beskriver vilka ni är och varför ni vill göra just detta exjobb.
• CV
• Betygsutdrag på de kurser ni läst inom programmet

Ansök via: https://www.xylem.com/sv-se/karriar/xylem-career-opportunities/?currentpageid=49039&page=1&pagesize=24&facetids=818

Vi hoppas kunna meddela beslut om exjobb under vecka 51.

Frågor
Har du frågor är du välkommen att kontakta Henrik Wolf, henrik.wolf@xylem.com eller Andreas Björnsson, andreas.bjornsson@xylem.com

Tillbaka
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×