Exjobb: Utveckling av planeringssystem för fastighetsrelaterade projekt

Bygga upp ett flexibelt planeringssystem och utveckla en planeringsmetodik som möjliggör effektiv planering och resursallokering vid fastighetsrelaterade projekt.

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2022-12-11

Företagsnamn: Xylem Water Solutions

Mail till kontaktperson: andreas.bjornsson@xylem.com

Länk till företag: https://www.xylem.com/sv-se/karriar/xylem-career-opportunities/?currentpageid=49039&page=1&pagesize=24&facetids=818

Utbildningsnivå: Kandidat Magister/Master

Utbildningsområde: Civilingenjörsutbildningar Industriell ekonomi Maskinteknik

På Xylem arbetar 17 000 personer mot ett gemensamt mål: att skapa innovativa lösningar för världens vattenbehov. Genom att utveckla nya tekniker, förbättrar vi hur vatten används, förvaras och återanvänds nu och i framtiden. Vi transporterar, renar, analyserar och återför vattnet till naturen och hjälper människor att använda vatten effektivt – hemma, på arbetet, inom industrin och i jordbruket. Vi har mer än 100 års erfarenhet inom vattenteknikområdet och erbjuder en portfölj av ledande produktvarumärken och expertkunskaper inom en stor mängd applikationer. Vår kompetens har lett till långvariga relationer med våra kunder i mer än 150 länder.
Produktionsenheten i Emmaboda är den största inom Xylem-koncernen och vi är idag cirka 1200 anställda. I tillverkningen ingår alla moment från gjutning fram till färdig produkt. På siten finns det förutom kärnverksamheten inom produktion även distributionscenter, Kvalitetsavdelning, arbetsmiljöavdelning, finansavdelning, IT, HR med mera.

Uppdraget

Bakgrund
Driftavdelningen vid Xylems tillverkningsenhet ansvarar för fastighetsskötsel och fastighetsrelaterade projekt och varje år drivs ett stort antal större och mindre projekt inom området. Projekten drivs parallellt och inkluderar ofta ett stort antal olika discipliner, så som el, VVS, bygg och säkerhet, som är beroende av varandra. Projekten kännetecknas av ett visst mått av osäkerhet och därför finns behov av kontinuerlig anpassning och omplanering för att uppnå optimalt resursutnyttjande.

Målsättning
Bygga upp ett flexibelt planeringssystem och utveckla en planeringsmetodik som möjliggör effektiv planering och resursallokering vid fastighetsrelaterade projekt.

Projektuppdrag
Arbetet bör ta sin utgångspunkt i en kartläggning på nuvarande planeringsupplägg och tillvägagångssätt samt en behovskartläggning av nya funktioner. Baserat på kartläggningen utvecklas ett förbättrat planeringssystem och ett grundläggande regelverk skapas vilka möjliggör en flexiblare och mer snabbanpassad planering som medför ett bättre resursutnyttjande inom organisationen. Det är önskvärt att planeringsverktyget MS Project används. Arbetet kan till viss del anpassas för att tillämpa och undersöka olika teorier inom planering och resursallokering.

Din bakgrund
Vi söker dig som läser civilingenjör inom t.ex. maskinteknik eller industriell ekonomi och som har erfarenhet av planering och resursallokering. Vi ser gärna att projektet genomförs av två studenter under våren 2023.
Som person känner du igen dig i våra kärnkompetenser – att sträva efter ständiga förbättringar, att inspirera till ansvarstagande och att samarbeta över gränserna – vilka är en bidragande faktor till företagets framgång.

Ansökan
Till detta uppdrag ser vi gärna att ni är ett team på två som söker. Skicka då in en gemensam ansökan till oss senast den 11 december. Urval sker löpande.
I er ansökan vill vi att ni skickar med
• Ett brev där ni beskriver vilka ni är och varför ni vill göra just detta exjobb.
• CV
• Betygsutdrag på de kurser ni läst inom programmet

Ansök via: https://www.xylem.com/sv-se/karriar/xylem-career-opportunities/?currentpageid=49039&page=1&pagesize=24&facetids=818

Vi hoppas kunna meddela beslut om exjobb under vecka 51.

Frågor
Har du frågor är du välkommen att kontakta Lennart Arnesson lennart.arnesson@xylem.com eller Andreas Björnsson, andreas.bjornsson@xylem.com

Tillbaka
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×