Exjobb: Utveckla system för trimning av N-hjul

På Xylem arbetar 17 000 personer mot ett gemensamt mål: att skapa innovativa lösningar för världens vattenbehov. Genom att utveckla nya tekniker, förbättrar vi hur vatten används, förvaras och återanvänds nu och i framtiden.

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2022-12-11

Företagsnamn: Xylem Water Solutions

Mail till kontaktperson: andreas.bjornsson@xylem.com

Länk till företag: https://app.jobvite.com/j?cj=oGXwlfwe&s=University_Site

Utbildningsnivå: Kandidat Magister/Master

Utbildningsområde: Civilingenjörsutbildningar Industriell ekonomi Maskinteknik

Exjobb: Utveckla system för trimning av N-hjul

På Xylem arbetar 17 000 personer mot ett gemensamt mål: att skapa innovativa lösningar för världens vattenbehov. Genom att utveckla nya tekniker, förbättrar vi hur vatten används, förvaras och återanvänds nu och i framtiden. Vi transporterar, renar, analyserar och återför vattnet till naturen och hjälper människor att använda vatten effektivt – hemma, på arbetet, inom industrin och i jordbruket. Vi har mer än 100 års erfarenhet inom vattenteknikområdet och erbjuder en portfölj av ledande produktvarumärken och expertkunskaper inom en stor mängd applikationer. Vår kompetens har lett till långvariga relationer med våra kunder i mer än 150 länder.
Produktionsenheten i Emmaboda är den största inom Xylem-koncernen och vi är idag cirka 1200 anställda. I tillverkningen ingår alla moment från gjutning fram till färdig produkt. På siten finns det förutom kärnverksamheten inom produktion även distributionscenter, Kvalitetsavdelning, arbetsmiljöavdelning, finansavdelning, IT, HR med mera.

Uppdraget

Bakgrund
Trimning av N-hjul mot Insatsring sker idag genom att lägga trimbrickor under insatsringen. Därefter måste drivdelen monteras i pumphuset och spalten mäts med bladmått. Fel mått på spalt innebär att pumpen måste delas igen och insatsringen lossas varefter man antingen lägger till eller drar bort trimbrickor.

Målsättning
Målsättningen är att kunna använda dagens system med trimbrickor men utveckla och föreslå ett system för att kunna mäta sig in i mått så att rätt trimbrickor kan appliceras från start alternativt utveckla och föreslå ett nytt system för justering av insatsringen, gärna en metod så att insatsringen kan justeras både radiellt och axiellt.

Projektuppdrag
Trimning av spalt mellan pumphjul och insatsring kan idag vara ett tidsödande arbete, då det bygger på metoden ”trail end error”. Spaltens storlek är direkt avgörande för pumpens funktion och verkningsgrad varför det är av största vikt att resultatet av trimningen blir bra. Projektet syftar till att antingen använda dagens system med trimbrickor men utveckla ett system för att kunna mäta sig in i mått alternativt utveckla ett nytt system för justering av insatsringen, gärna både radiellt och axiellt. Metoden bör vara applicerbar på samtliga N-pumpar.

Din bakgrund
Vi söker dig som läser till högskole‐/civilingenjör och ska skriva ditt examensarbete under
våren 2023. Goda kunskaper i Creo Parametric är en förutsättning.
Som person känner du igen dig i våra kärnkompetenser – att sträva efter ständiga förbättringar, att inspirera till ansvarstagande och att samarbeta över gränserna – vilka är en bidragande faktor till företagets framgång.

Ansökan
Skicka in ansökan till oss senast den 11 december 2022. Urval sker löpande.
I ansökan vill vi att du skickar med
• Ett brev där du beskriver vem du är och varför du vill göra just detta exjobb.
• CV
• Betygsutdrag på de kurser du läst inom programmet

Ansök via: https://app.jobvite.com/j?cj=oGXwlfwe&s=University_Site

Vi hoppas kunna meddela beslut om exjobb under vecka 51.

Frågor
Har du frågor är du välkommen att kontakta Nicklas Mårtensson, nicklas.martensson@xylem.com eller Andreas Björnsson, andreas.bjornsson@xylem.com

Tillbaka
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×