Alumni

Tidigare student vid BTH

Som före detta student på BTH blir du alumn. Våra tidigare studenter är betydelsefulla ambassadörer för BTH och en värdefull resurs i vår ständiga strävan efter att utveckla och förbättra oss. Det är därför viktigt för oss att upprätthålla kontakten med våra alumner.

Som alumn eller anställd kan du välja att registrera dig på BTH:s alumninätverk. För att göra detta behöver du ha en användarprofil på LinkedIn. Sök sedan efter gruppen ”BTH Alumni Official” och ansök om medlemskap.

Genom gruppen har du möjlighet att hålla kontakten med gamla kursare och personal  samt få kontinuerlig information om vad som händer på BTH.

Vår strävan är att skapa en alumniverksamhet som ger värde både för dig som alumn men även för BTH!

Välkommen!

Gå med i BTH Alumni Official