Det krävs mer än bara fossilfria fordon

Illustration av en e-bil på en landsväg

Det går att ställa om transportsystemet till fossilfritt och hållbart menar Henrik Ny, docent inom strategisk hållbar utveckling. Han är positiv men ser utmaningar. För att kombinera högt och lågt, systembeslut och praktiska lösningar, behövs nya arbetssätt. Det är här BTH kommer in.

– Transportsektorn är central för samhällets omställning, men den ska ses i ett sammanhang med andra sektorer som industri, energi, jordbruk, fysisk planering och sociala system, säger Henrik Ny.

Att byta ut fossildrivna fordon mot elfordon räcker inte, menar han. Fler aspekter i systemet måste ifrågasättas och förändras. Vad triggar transportbehov och hur kan det minskas? Hur ska städer byggas? Vilka transportslag är effektivast i olika sammanhang? Systemsyn är ofta svårt att beskriva men BTH har kommit långt och arbetar nära de regionala beslutsprocesserna, med företag och i gemensamma utvecklingsprojekt med bland andra Energikontor Sydost.

– Samarbetet med BTH gör att vi direkt får del av forskningen, med ökade kunskaper och perspektiv vilket bidrar till ökad kapacitet att ytterligare stödja våra ägare i deras klimat- och energiarbete, säger Annika Öberg, projektledare vid Energikontor Sydost.

Blekinge och Småland har samlats kring ett systematiskt arbetssätt med vision, nuläge, lösningar samt scenarier och vägval. BTH-forskarna ledde också framtagandet av ”Vägval 2030” – en regional färdplan för snabb omställning till hållbara persontransporter.

– Vi borde kunna bli en modell och testbädd för hur man effektivt ställer om en hel region. Vi hoppas också kunna skala upp – både nationellt och internationellt, säger Henrik Ny.

Alla forskningsartiklar

14 maj 2020

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×