Din plats i staden

Bild av Annika Olofsdotter Bergström

Annika Olofsdotter Bergström undersöker och utvecklar den spelbara staden. Med spel och lek vill hon förflytta begränsande strukturer och öka människors relationer och rörelseutrymme på fysiska platser.

Speldesign har absolut en plats i stadsplanering enligt Annika Olofsdotter Bergström. Hennes forskning handlar om hur människan interagerar med omgivningen, det vill säga om relationen mellan människan och platsen, föremål, väder, erfarenheter och andra materialiteter. Med spel och lek utan digitala inslag vill hon förflytta begränsande strukturer och öka människors relationer och rörelseutrymme på fysiska platser.

Kvinnor deltar i lek som del av Annika Olofsdotter Bergströms forskning.

– En stad möjliggör relationer mellan människor och platser där spel kan ses som en social teknologi. Jag vill skapa relationer mellan människor och städer genom lekfulla processer som väcker frågor om vem som får synas, hur vi tar plats och vilka som använder olika platser. Med hjälp av speldesign i städer kan flera möjligheter för hur vi vill leva prövas, säger Annika Olofsdotter Bergström.

Att designa handlingar i staden i en spelandeprocess är att undersöka hur man tar plats på olika platser och hur konkreta handlingar kan öka rörelseutrymmet och tillhörigheten. Ett exempel är när utlandsfödda kvinnor skapade spel på olika platser i Ronneby.

– På torget kom en spelare på att vi skulle mäta upp hela ytan, och att vi skulle räkna träd, lampor och bänkar. Det ledde till att spelarna frågade sig hur många personer som kunde rymmas samtidigt på torget. Aktiviteten blev en inbjudan till ronnebyborna att komma och ta sin plats på torget.

– Genom att så påtagligt undersöka, beröra och vistas på torget skapade spelarna en relation med torget. Upplevelsen av tillhörighet påverkas av vad vi gör på platser, det är kraftfullt, säger Annika Olofsdotter Bergström.

Alla forskningsartiklar

15 maj 2020

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×