Forskarna som ser havet som en resurs

Bild på dykare i dykartank

BTH har varit med om att ta fram Sveriges första nationella innovationsagenda för undervattensteknik och forskarna ser många användningsområden – även utanför det marina området.

– Energi och säkerhet är två stora samhällsutmaningar där vi kan bidra, säger Oskar Frånberg, forskare och föreståndare för Nationellt centrum för undervattensteknik vid BTH.

Vid BTH utvecklas teknik och applikationer för den krävande miljön under havsytan.

Oskar Frånberg berättar att BTH är en viktig del i närområdets unika miljö och kompetens inom undervattensteknik, med omfattande forskningsverksamhet och civilingenjörsutbildning i marin teknik.

– BTH:s styrka är att allt finns nära och vi verkar i en region med marinbas, varv, sjöstridsskola, kustbevakning, NKT, Saab och Blue Science Park som tillsammans ger en fantastisk miljö genom Marine Technology Center of Sweden, MTC, säger Oskar Frånberg.

Potential i marin teknik
Lösningar från samarbetsprojekten leder dessutom vidare till applikationer för helt andra miljöer, som till exempel vattenfyllda gruvor, AI och datasäkerhet, sanering och tullbevakning. Att Östersjön har bräckt vatten gör att sjunkna fartyg bevaras länge och teknik för att hitta och undersöka gamla vrak är också ett område där BTH:s centrum för undervattensteknik bidrar med kompetens.

– Havet är till stora delar en outnyttjad resurs och det finns mycket att utveckla. Verksamheten på BTH har tre huvudinriktningar: säkerhet och försvarsmakt, energi samt marin konstruktion. Marin teknik är inte ett ämne, det är en tillämpning.

De tre forskningsområdena är integrerade och till exempel utveckling för en digitaliserad dykare behöver kompetens från alla tre, säger Oskar Frånberg.

Säkerhet för människor på fartyg, i ubåtar och vid dykning är områden där BTH är världsledande.

– Vi bygger på de styrkor vi har. Kombinationen mellan BTH:s kunskap om relationen människa/system och vår tekniska kompetens är en starkt bidragande orsak till att vi kommit så långt inom marin säkerhet, säger Oskar Frånberg.

Oceanernas drönare
Utvecklingen inom området energi handlar ofta om systemteknik för att utveckla undervattenssensorer och digitalisering under vatten, inte minst för utvinning av vind- och vågkraft, olja och gas. Havet får också en allt viktigare roll för att knyta ihop olika energislag och energinät med kablar längs havsbotten.

– Att minröja havsbotten inför kabelläggning är en utmaning, det finns gott om sjunkna minor kvar från båda världskrigen. En annan är att detektera kablars läge och djup inför underhåll, säger Oskar Frånberg.

Inom marin konstruktion sker forskningen tillsammans med stora företag i närområdet, och här bygger BTH vidare på sin kompetens inom produktutveckling. Sveriges produktion av ubåtar och ubåtsräddningssystem är internationellt framstående och delar av utvecklingen sker i nära samarbete med BTH.

Ubåtsförsvaret är mer än sänka skepp
Ida Påhlman är teknisk systemledare för ubåtsräddning vid Försvarsmakten. Hon berättar att samarbetet med BTH till exempel handlar om att bygga upp kunskap om arbetsmiljö under vatten eller luftmiljön i en skadad ubåt. Det är en komplicerad miljö under havsytan, lite som rymden i vissa avseenden.

De som har sin arbetsplats under vatten är avskurna och utlämnade till egna resurser.

– Ökad kunskap om till exempel luftmiljön i havererade ubåtar ger svar på hur vi kan säkerställa besättningen fram till räddning och efter, säger Ida Påhlman.

Alla forskningsartiklar

14 maj 2020

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×