Klinik för nyskapade samarbete

Sjuksköterskestudent övervakar en sal på fyra skärmar

Vid BTH finns den enda hälsokliniken i norra Europa där lösningar kan utvecklas hela vägen från idé till praktisk användning.

Den unika kliniken är en strategisk satsning där BTH drar nytta av högskolans kombination av hälsa, omvårdnad och teknik. Här kombineras forskning, utbildning, innovation, teknikutveckling och praktisk implementering inom områden med potential för stora samhällsvinster.

– Här kan nytänkande och gränsöverskridande samarbeten genomföras för att möta samhällets stora utmaningar som har att göra med åldrande befolkning och konflikter mellan behov och resurser, säger Johan Sanmartin Berglund som är föreståndare för kliniken.

Han menar att en stor del av lösningen är att jobba smartare och ha bra beslutsstöd i vardagen.

– Digital teknik ska användas till det den är bäst på, det vill säga göra samma sak flera gånger, lära sig efter hand och inte vara beroende av dagsform. Experter kan nyttjas digitalt oavsett var i världen de befinner sig och AI skulle kunna förbättra flödet på sjukhusen så att platser och resurser utnyttjas effektivare. Sådant kan vi utveckla här, menar Johan Sanmartin Berglund.

Andra stora områden där teknikutveckling behövs är stöd vid demenssjukdomar, egenvård och förebyggande vård samt munhälsa.

– Munhälsan har större betydelse för hälsa och sjukdom än man tidigare förstått. På kliniken fördjupar vi den kunskapen och är unika i kombinationen av utrustning och kompetens för forskning inom hälsovård både för munhälsa och resten av kroppen. Även här finns stor potential för utveckling och studier, säger Johan Sanmartin Berglund som välkomnar alla projektidéer till kliniken, både nationella och internationella.

Alla forskningsartiklar

14 maj 2020

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×