Möjliggörande mjukvara

Illustration av fyra mjukvarutillämpningar

Mjukvara möjliggör digitalisering, i praktiken. Mjukvara kopplar ihop olika energislag i ett kraftnät likaväl som funktionerna i bilen och bankärendena eller tjänsterna i 1177. Tony Gorschek forskar inom programvaruteknik, och där tillhör BTH de bästa i världen.

Mjukvara är abstrakt på det viset att den inte märks när allt fungerar. Tänk flyg, vatten, el, trafikljus, mobiltjänster – det tillhör vardagens infrastruktur och funktionerna blir fler och bättre hela tiden. Tony Gorschek berättar att företagen oftast bygger vidare på samma mjukvara och lägger på mer programkod och funktionalitet när produkter och tjänster ska kompletteras och utvecklas. Risker för misstag och oförutsägbara följder uppstår och det är svårt att spåra fel i en enorm mängd med programkod.

Så mycket mer än bara kod
– Att bedriva effektiv mjukvaruutveckling handlar om så mycket mer än kunskap om programkod. Hur organiserar man team på tusentals personer som programmerar miljontals rader kod samtidigt som funktionen ska leverera dygnet runt, året om? Hur skapar man överblick och säkerställer att inte fel uppstår när koden ändras och vidareutvecklas?
– På BTH hjälper vi företag med hur de ska ta fram, använda och vidareutveckla mjukvara. Vi arbetar tillämpat på ett sätt som bygger upp unik bredd och kompetens, säger Tony Gorschek.

Erfarna problemlösare
BTH-forskarna studerar allt från maskininlärning för kvalitetssäkring och sätt att organisera stora datamängder till metoder för effektivt samarbete i grupper.
– Det är många komponenter i processen som ska optimeras i ett integrerat ekosystem med kunskap om både marknadsvärde, teknik och människa, säger Tony Gorschek.

Samarbeten med flera nationella och internationella teknikindustriföretag ger forskarna stor kunskapsmassa som de systematiserar och nyttiggör.
– Vi kan ta fram och införa bättre metoder tack vare vår överblick och erfarenhet. Vi kan problemanalys i grunden och det går alltid att lösa på nya och bättre sätt utan att börja om från början.
– För att behålla vårt ledarskap inom de områden vi är verksamma behöver vi bland annat samarbeta med de forskningsmiljöer som har rätt kompetens – och det har BTH, menar Helena Olá, platschef på Ericsson, Karlskrona.

Världsrankade forskare
Tony Gorschek beskriver mjukvaruutveckling som ett arkeologiskt grävande som resulterar i valet av relevanta lösningar för det grundläggande problemet, återanvändande av det som andra gjort och mätning av att det som gjorts verkligen stämmer. I utvecklingen mixas programvaruteknik med intelligent automatisering och maskininlärning, företagsekonomiskt värdefokus och beteendevetenskap. BTH är rankade bland de bästa i världen och etta i Europa när det gäller forskning i tillämpad programvaruteknik.
– Vi ser den stora bilden och är bra på att samarbeta prestigefritt. Samproduktion är svårt men det kan vi här – det är en framgångsfaktor. Vi har också skapat en kreativ miljö som attraherar kompetenta medarbetare internationellt. Här finns utrymme att skapa en egen forskaridentitet och fortsätta sin utveckling, säger Tony Gorschek.

Alla forskningsartiklar

14 maj 2020

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×