Smarta glasögon för bättre vård

Närbild på sköterskas öga med smarta glasögon

Charlotte Romares forskning kretsar kring smarta glasögon och på kliniken kan den här innovationen testas.

– Vid omhändertagande av en patient kan man välja vilka parametrar som ska synas i glasögonen, kanske EKG, blodtryck, syresättning eller annat beroende på vilket beslutsstöd som behövs. Glasögonen ger snabb överblick samtidigt som man kan fokusera helt på patienten istället för på olika skärmar, säger Charlotte Romare.

Glasögonen kan också användas för att låta någon delta på distans, kanske i utbildningssyfte eller för expertassistans. Eftersom det som händer också kan spelas in finns underlag för självvärdering och vidareutveckling.

– Operationer har till exempel livesänts till studenter och gett dem möjlighet att ställa frågor under tiden. Men i mitt projekt har jag fokuserat på användningsområdet där man ser patientens vitalparametrar under själva omhändertagandet, berättar Charlotte Romare.

Charlotte Romare arbetar i sjukvården samtidigt som hon forskar kring de smarta glasögonen i ett projekt med BTH.

– Vi har använt fokusgrupper från vården för att komma så nära behoven som möjligt och för att det som syns i glasögonen ska vara lätt att känna igen från det de är vana vid att se på sina skärmar. Informationen från fokusgrupperna har sedan varit underlag för mjukvaruutvecklarna som tagit fram en app till glasögonen, säger Charlotte Romare.

Alla forskningsartiklar

14 maj 2020

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×