Alex, Leine & Linde AB

Varför valde du programmet Produktutveckling?

Jag sökte en utbildning som ger bra grunder för både arbetsliv och vidareutbildning. Produktutveckling ger bredare kunskaper inom maskinteknik som enkelt kan användas i arbetet. Det var tydligt att fokus växlar kontinuerligt mellan konstruktion och process/kvalitet och det kändes därför som ett naturligt val. Att utbildningen gjordes på distans anses vara en fördel. Märkte egentligen ingen skillnad. Högskolan var nog väl förberedd på en sådan grundläggande förändring.

Vad är det bästa med BTH?

Det verkar som att BTH lockar lärare och studenter från olika länder och bakgrunder. Jag tror att det återspeglas i kurserna och hur mångsidiga de kan vara. Lärarnas undervisningsstil utmanar eleverna på ett fantastiskt sätt och de tar alltid det där extra steget, till exempel fler föreläsningar för att hjälpa dem som behöver det. När jag såg dem vara så engagerade i sitt arbete kände jag mig ”tvingad” att uppfylla syftet och nå målet. Dessutom är distansutbildning på BTH några av de bästa distanskurserna jag har gått.

Vad jobbar du med nu?

Jag jobbar som utvecklingsingenjör på Leine & Linde AB. Vi konstruerar roterande pulsgivare (axelläge/hastighet). Företagets filosofi är mycket kundorienterad och vi arbetar mycket med anpassning av våra produkter. Jag arbetar mestadels med befintliga konfigurationer samt konstruktion av små komponenter.

På vilket sätt förberedde utbildningen på BTH dig för det du arbetar med idag? 

Att kunna växla mellan konstruktion och process/kvalitet ger möjlighet till ett väldigt helhetsgrepp på det vi gör. När man tillämpar kunskapen om utbildningen är det definitivt lättare att tänka och agera i förväg plus att designa för olika ändamål (tillverkning/montering etc.).

Vad är det viktigaste du tar med dig från studietiden?

Det jag lärde mig hur viktigt det är i arbetslivet är att standardisera arbetssättet och att alltid vara process-/kvalitetstänkande. Jag tog bra grunder och fortsatte att fördjupa på dessa under utbildningen. I början kan de kännas tråkiga och tidskrävande, men när man lär sig använda dessa verktyg på jobbet är det en väldigt stor fördel ur flera olika aspekter av jobbet. När man snubblar över ett problem dyker det glädjande ”Aha”-ögonblicket upp mycket snabbare om man lär dig att arbeta på det här sättet.

8 juli 2024