Utbildningskatalog

Beställ katalog

Beställ utbildningskatalogen HT18

BTH utbildningskatalog

Fyll i nedanstående uppgifter så skickar vi en katalog till dig med posten. Vill du ha flera kataloger kan du e-posta till info@bth.se och ange adress och hur många kataloger du vill ha.

Namn *

Adress *

C/O-adress

Postnummer *

Postort *

* obligatorisk uppgift

Behandling av dina personuppgifter

För att besvara din beställning behöver BTH behandla dina personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Blekinge Tekniska Högskola är personuppgiftsansvarig för behandlingen och behandlar dina personuppgifter med stor hänsyn till din integritet och följer de bestämmelser som finns i dataskyddsförordningen (EU 2016/679) samt annan relevant lagstiftning.

Dina personuppgifter kommer endast att användas för att behandla din beställning. Lagring av dina personuppgifter sker så länge det är relevant för ändamålet och i enlighet med högskolans bevarande- och gallringsföreskrifter samt svensk arkivlagstiftning. Detta innebär att dina personuppgifter antingen sparas där det finns krav på arkivering eller tas bort efter en viss tidsperiod enligt vad som är angivet.

Då BTH är en myndighet kan handlingar som inkommer till Blekinge Tekniska Högskola vara att betrakta som allmän offentlig handling.

För mer information om hur BTH behandlar personuppgifter se: www.bth.se/personuppgifter