Digitala medier och spelteknik

Digitala medier och spelteknik

Bibliotekets resurser för dig som läser: Digitala medier och spelteknik

Söka

Om du vill lära dig mer om hur du söker information kan du gå till bibliotekets digitala kurs Söka, granska och använda information.
Du kan antingen gå igenom allt material eller välja de delar som är intressanta för dig.

Summon@BTH

Börja i Summon@BTH! Här hittar du våra tryckta böcker och alla elektroniska artiklar, böcker, uppsatser, konferenser och avhandlingar som finns i de litteraturdatabaser vi prenumererar på.

Summon@BTH

E-böcker

Sök fram e-böcker direkt i Summon@BTH eller använd våra e-bokspaket för digitala medier och spelteknik.

Lista på e-bokspaket inom digitala medier och spelteknik

Uppslagsverk

En bra hjälp att definiera och identifiera sökord och hitta förkortningar får du genom att använda de uppslagsverk inom digitala medier och spelteknik som biblioteket prenumererar på.

Uppslagsverk

Artiklar i databaser

Vill du göra mer avancerade sökningar efter vetenskapliga artiklar inom digitala medier och spelteknik kan du börja din sökning i referensdatabasen Scopus. Vill du ha tag på artikeln i fulltext, använd länkservicen GetIt@BTH.

Scopus

GDC Vault

ACM

Tidskrifter

Söker du en speciell tidskrift kan du enkelt söka bland BTH:s tryckta och elektroniska tidskrifter under nedanstående länk. Där kan du även söka tidskrifter inom olika ämnen.

Sök tidskrifter

Proceedings

Proceedings eller konferenstryck hittar du i referensdatabaserna Scopus och Web of Science eller i fulltextdatabaserna Lecture Notes in Computer Science (Springer), IEEE eller ACM.

Lista på databaser med proceedings

Citeringar

I dessa databaser kan du se om artiklarna har blivit citerade.

Lista på citeringsdatabaser

Sökmotorer för vetenskaplig litteratur på Internet

Använd bibliotekets länkar för att få tillgång till resurser som BTH prenumererar på. Klicka på länken GetIt@BTH för att få fram dokumentet.

Sökmotorer

Standarder

Vi har tillgång till alla IEEE-standarder i IEEE Xplore. I Standard e-nav kan du söka fram svenska och ISO standarder.

Lista på databaser som innehåller standarder

Examensarbeten och Avhandlingar

Lista över databaser med avhandlingar och examensarbeten

 

 

Skriva

Inom digitala medier och spelteknik används oftast APA stilen för att skriva referenser. Använd guiden för att skriva korrekta och konsekvent gjorda referenser.

Information om att skriva akademiskt och om att publicera examensarbetet hittar du på Skriva uppsats på biblioteket webb.

Vetenskaplig publicering

Om vetenskaplig publicering

Publicering

DIVA – examensarbeten publicerade på BTH

 

Boka Bibliotekarie

Studenter, forskare och personal på Blekinge Tekniska Högskola kan boka ett möte med en bibliotekarie för avancerad informationssökning.

Boka bibliotekarie

Kontakt

Maryam Shabanzad

 

 

 

 

Kontaktbibliotekarie DITE:

Maryam Shabanzad
Telefon: 0455 – 38 51 07
E-post: maryam.shabanzad@bth.se

 

 

 

 

 

Rebecka Pettersson
Tel 0455-38 51 04
rebecka.pettersson@bth.se