Studenter

Ämnesguide Medieteknik och Spelprogrammering

Ämnesguide - Medieteknik & Spelprogrammering

Summon@BTH

I Summon@BTH söker du i hela bibliotekets bestånd av böcker, elektroniska böcker och tidskrifter, konferensrapporter och avhandlingar m.m. I praktiken innebär det att du söker samtidigt i alla de enskilda databaser som biblioteket har.

Summon@BTH

Böcker

I bibliotekets katalog finner du de böcker som vi själva äger, både de elektroniska och de i papper. När du söker i katalogen görs det via den nationella biblioteksdatabasen Libris. Genom att BTH är förinställt så finner du våra böcker. Men om du skulle vilja finna böcker på andra universitetsbibliotek ska du klicka bort BTH som förinställning. Böcker i pappersform kan vi fjärrlåna till dig utan kostnad. Elektroniska böcker på andra universitet kommer vi inte åt, annat än att vi själva äger dem.

LIBRIS

Tidskrifter och artiklar

Det enklaste sättet att finna artiklar i elektroniska tidskrifter är att söka i Summon. Om du vill finna en bestämd tidskrift kan du göra det via länken ”Sök tidskrifter”. Här kan du söka tidskrifter efter ämne eller på titel. Eftersom Summon söker i alla databaser samtidigt och om du skulle vilja begränsa sökresultaten till ett avgränsat ämnesområde, är det lämpligt att välja en databas som är specialiserad på just det ämnet.

Sök tidskrift

Google Scholar

Google Scholar är en sökmotor som specialiserar sig på att finna vetenskaplig litteratur på Internet: artiklar, abstract, avhandlingar, böcker och andra vetenskapliga dokument. Vår rekommendation är att i första hand använda Google Scholar. Du får härigenom högre kvalitet på dina dokument, mer auktoritativ information och ett första källkritiskt urval. Använd bibliotekets länk till Google Scholar för att få tillgång till resurser som BTH prenumererar på.

Google Scholar

Uppslagsverk

Nationalencyklopedin

Guider

APA

Databaser: ett urval

ACM: artiklar inom främst programvaruteknik

EAT 3D: träningsvideos om 3D tillämpningar

Ebook Central: E-böcker att läsa online eller ladda ner

GDC Vault: videofilmer om bland annat dataspel

IEEE Xplore: fulltextartiklar inom främst datavetenskap och elektroteknik

Inspec: referensdatabas inom teknik och naturvetenskap

Project MUSE: artiklar inom humaniora och samhällsvetenskaper

Retriever: fulltextartiklar från svenska tidningar samt företagsdatabas

Kontakt

Kontaktbibliotekarie:

Kent Pettersson
Telefon: 0455 – 38 51 28
E-post: kent.pettersson@bth.se

kentpers (2)