Åsa Wikforss: Demokratin och kunskapen

Åsa Wikforss: Demokratin och kunskapen

Åsa Wikforss

Tisdagen den 26 oktober kl 15:00-16:00 håller Åsa Wikforss en onlineföreläsning i samband med demokrativeckan i Blekinge.

​​​Demokratin befinner sig på tillbakagång. Under det senaste decenniet har demokratin försvagats i ett antal länder världen över, en process statsvetare kallar autokratisering. Under samma tid har ett nytt medielandskap växt fram med en stor spridning av opålitlig information och politisk propaganda.  Hur hänger de två kriserna samman?

Föreläsningen reder ut sambandet mellan kunskapen och demokratin och granskar hur den nya tidens propaganda används för att underminera det demokratiska samhället.​

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet och ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska Akademien. Hon forskar inom språk- och medvetandefilosofi, och har skrivit mycket om relationen mellan det mänskliga tänkandet och yttervärlden.

Varmt välkomna!

​ Länk till onlineföreläsningen