Avtalet med Elsevier avslutas

Avtalet med Elsevier avslutas

Elsevieravtalet upphör den 30 juni 2018.
Efter 20 år säger de svenska forskningsbiblioteken upp avtalet med det stora vetenskapliga förlaget Elsevier. Anledningen är att förlaget inte tillgodoser kraven på öppen tillgång.

För BTH:s del innebär det att vi inte kommer ha access till de senast publicerade artiklarna på ScienceDirect.
Artiklar publicerade mellan januari 1995 och juni 2018 (arkivrätt enligt avtal) har vi fortsatt tillgång till på ScienceDirect

Bibsamkonsortiet, där BTH ingår, har beslutat att efter 20 år inte förnya avtalet med Elsevier. För att nå regeringens mål om omedelbar öppen tillgång år 2026 och genomföra den nödvändiga omvandlingen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem kräver Bibsamkonsortiet följande:

  • omedelbar öppen tillgång till alla artiklar publicerade i Elseviers tidskrifter av forskare affilierade till konsortiets deltagande organisationer
  • läsrättigheter för deltagande organisationer till Elseviers 1 900 tidskrifter
  • en hållbar prismodell som möjliggör en omvandling till öppen tillgång

Svenska forskare publicerar omkring 4 000 artiklar årligen i Elseviers tidskrifter. Under 2017 betalades cirka 13 miljoner kronor i publiceringskostnader, detta utöver de 120 miljoner kronor som de deltagande organisationerna betalar i licenskostnader för att läsa Elseviers tidskrifter.

Elsevier har inte lyckats erbjuda ett avtal med en modell som motsvarar Bibsamkonsortiets krav och det pågående avtalet kommer inte att förnyas efter den 1 juli 2018.

 

Tillgång till artiklar:
Forskare från de deltagande organisationerna kommer att fortsätta att ha tillgång till artiklar publicerade mellan januari 1995 – juni 2018 enligt villkoren i det pågående avtalet (arkivrätt), men Elsevier kommer inte att ge tillgång till prenumerationsbaserat innehåll som publiceras efter den 30 juni 2018.  Tips på alternativa vägar för åtkomst till artiklar finns här
http://openaccess.blogg.kb.se/openaccess-definition/hitta-oppna-artiklar/

Kan min organisation teckna en egen prenumeration på tidskrifter från Elsevier?

De svenska universitetens och högskolornas rektorer har enhälligt rekommenderat Bibsamkonsortiet att säga upp avtalet då man inte fått något erbjudande som lever upp till konsortiets krav på ett hållbart pris för att läsa och publicera i Elseviers tidskrifter.

Tecknande av egna prenumerationer kan undergräva framtida förhandlingar med Elsevier och bör i möjligaste mån undvikas.


Länkar

Frågor och svar: http://openaccess.blogg.kb.se/avtalet-for-bibsamkonsortiet-med-elsevier-upphor-fragor-och-svar/

Alternativa accessvägar: http://openaccess.blogg.kb.se/openaccess-definition/hitta-oppna-artiklar/

Pressmeddelande svenska: http://www.mynewsdesk.com/se/kungliga_biblioteket/pressreleases/sverige-tar-staellning-foer-oeppen-tillgaang-avtalet-med-elsevier-saegs-upp-2508297
Pressmeddelande engelska: http://openaccess.blogg.kb.se/