Drop-in på biblioteket

Drop-in på biblioteket och i Zoom.

Drop-in fär alla tillfällen

Zotero
Zotero är ett verktyg du kan använda för att samla in referenser, infoga dem i din text och skapa referenslistor med valfri stil.
Vi visar hur Zotero fungerar och svarar på frågor.

Vad är en vetenskaplig text?
Letar du efter vetenskapliga texter till ett projekt eller uppsats? Vi visar hur du kan hitta vetenskapliga texter och hur du undersöker om en text är vetenskaplig.

Fråga oss om referenser
Kom in och ställ dina frågor om att skriva referenser,
välja referensstil och antiplagiering.

Libkey Nomad
Libkey Nomad är ett tillägg i webbläsaren som underlättar åtkomsten till vetenskapliga artiklar när du söker på webben.
Vi visar hur Libkey Nomad fungerar och svarar på frågor.

Grupprummet Havsörnen (övre våningen) eller i Zoom.

Välkommen till 30 minuters  genomgång och frågor om:

2/11 kl 13:00 Zotero
3/11 kl 12:15 Referenser
9/11 kl.12.30 Zotero
10/11 kl 13:00 LibKey nomad
16/11 kl 12:30, Zoom Referenser
18/11 kl 13:00 Libkey Nomad
24/11 kl.12:15, Zoom Vetenskapliga texter
25/11 kl. 12:30 Zoom Zotero
30/11 kl. 12.15 Zoom LibKey nomad
2/12 kl. 12.30 Zotero
7/12 kl. 12.15 LibKey nomad
9/12 kl 12:30 Referenser
14/12 kl. 12:15 Zoom Vetenskapliga texter
20/12 kl 12:15 Zoom Referenser

Drop-in på biblioteket

Drop-in schema