Nyheter

AVTALET MED ELSEVIER AVSLUTAS

Elsevieravtalet upphör den 30 juni 2018.
Efter 20 år säger de svenska forskningsbiblioteken upp avtalet med det stora vetenskapliga förlaget Elsevier. Anledningen är att förlaget inte tillgodoser kraven på öppen tillgång. Läs mer

 

 

BTH Newsletter on Science Publishing

This newsletter will cover information about scientific publishing with focus on Open access and BTH issues.
BTH Newsletter