Nyheter

Nytt treårigt läs- och publiceringsavtal med Elsevier

Nu är de svenska lärosätenas förhandlingar med Elsevier klara och BTH går med i det nya 3-åriga konsortieavtalet. Det gäller från 1 januari 2020 men vi kommer få access till de senaste artiklarna (från 1 juli 2018) i Elseviers databas ScienceDirect inom kort.

Elsevier Läs- & Publiceringsavtal 2020 – 2022

Det nya tidskriftsavtalet med Elsevier är ett läs- och publiceringsavtal som ger rätt till obegränsad publicering med öppen tillgång och läsrättigheter.

För BTH innebär det nya Elsevieravtalet:

  • Obegränsad öppet tillgänglig publicering i Science Direct Freedom Collection (inkl. tidskrifter från lärda sällskap), Cell Press och alla öppet tillgängliga tidskrifter
  • Endast artiklar som skickats in till förlaget efter den 1 januari 2020 omfattas av avtalet. Avgifter som har att göra med den tryckta tidskriften, t.ex. page charges eller color charges, omfattas inte av avtalet.
  • Läsrättigheter till Science Direct Freedom Collection.
  • Öppet tillgänglig publicering av 100 artiklar i Cell Press hybridtidskrifter, vilket förväntas täcka hela konsortiets publicering i dessa tidskrifter.
  • Hybridtidskrifter i The Lancet-tidskriftsfamiljen (Inkl. The Lancet) samt vissa titlar från lärda sällskap omfattas inte av avtalet.
  • CC-BY licens (eller annan öppen licens utifrån författarens önskemål)
  • Elsevier öppnar upp accessen för läsning av innehållet i ”Freedom Collection” så snart möjligt efter att en organisation meddelar att man går med i det nya avtalet.

Länk till Elseviers databas:  https://bibliotek.bth.se/databases/go/sciencedirect

 

AVTALET MED ELSEVIER AVSLUTAS

Elsevieravtalet upphör den 30 juni 2018.
Efter 20 år säger de svenska forskningsbiblioteken upp avtalet med det stora vetenskapliga förlaget Elsevier. Anledningen är att förlaget inte tillgodoser kraven på öppen tillgång. Läs mer

 

 

BTH Newsletter on Science Publishing

This newsletter will cover information about scientific publishing with focus on Open access and BTH issues.
BTH Newsletter