Publicera

hyllor biblioteket

Publicera

Publicering för studenter

På BTH använder vi DiVA som publiceringsdatabas. Här kan du som student själv publicera din text och information om den.

När forskningsdokument och uppsatser blir publicerade i DiVA blir de också tillgängliga och sökbara via andra tjänster såsom Google Scholar, SwePub, Uppsök och uppsatser.se.

Registrera din publikation och sök publikationer  i DiVA

 

Publiceringsinstruktioner DiVA

Register/publish in DiVA (students)

Registrera och publicera i DiVA (studenter)

Diva helpdesk BTH

Hit kan du vända dig om du har frågor rörande granskning och publicering av uppsatser:

Lena Petersson
Telefon: 0455-385118
E-post: lena.petersson@bth.se

Peter Linde
Telefon: 0455-385103
E-post: peter.linde@bth.se

Publicering för forskare

Vi erbjuder forskare, lärare och doktorander tjänster som rör vetenskaplig publicering och analys. Vi kan dessutom ge rådgivning och undervisning kring Open Access, parallellpublicering, bibliometri och upphovsrätt.

Publicera i DiVA

Publicera din avhandling

Publicera BTH-rapporter

Riktlinjer för publicering för forskare vid BTH

Open Access – parallellpublicering, BTH:s OA policy, gråzonsförlag, OA-resurser

Bibliometri – kontaktinformation, FAQ bibliometri, bibliometriska verktyg

Publiceringsresurser – länklista