Skriva

två studenter på fysplan

Skriva

Boka bibliotekarie

Studenter och personal på Blekinge Tekniska Högskola kan boka ett möte med en bibliotekarie för avancerad informationssökning.

Fält markerade med * måste fyllas i eller väljas.

Boka bibliotekarie

Sökguide

Vetenskaplighet/Peer-review

Guiden Vad är en vetenskaplig artikel? från Karolinska universitetsbiblioteket beskriver bland annat vad som kännetecknar en vetenskaplig artikel och vilka olika typer av vetenskapliga artiklar som finns.

Sökstrategi

Så här kan en illustration av sökprocessen se ut. De tre första stegen (formulera frågeställningen, hitta sökord och välj källor) är förberedelser som görs inför sökningen i olika sökmotorer och databaser. Det kan kallas att man gör en sökstrategi.

SökprocessenKIB

Modell för sökprocessen (Källa: Karolinska universitetsbiblioteket)

Ibland får du som student redovisa sökstrategin för ditt examensarbete, men även när du inte behöver redovisa din sökning så är det bra att skriva ner sökstrategin och dokumentera sökningar, särskilt vid ett större arbete. Genom att förbereda din sökning sparar du mycket tid och energi, och du får oftast ett mer relevant sökresultat och en bra överblick över vad som finns publicerat inom ditt ämne. Sökprocessen är oftast inte en spikrak sträcka från start till mål, utan man rör sig fram och tillbaka mellan olika steg i processen.

Sökteknik

Bekanta dig med de tre vanligaste sökteknikerna Booleska operatorer, trunkering och frassökning. Kolla hjälpsidorna för den databas/sökmotor som du söker i. Vilka söktekniker finns det stöd för? Hur använder man dem?

 

Skrivguiden

Skrivguiden.se är skapad för att du som student ska få stöd i ditt akademiska skrivande. Här hittar du konkreta råd och exempel om skrivprocessen, problemformulering, hur du hanterar källor och referenser, samt hur du kan publicera din uppsats.

Skrivguiden.se byggs ut efterhand. De lärosäten och bibliotek som utvecklar Skrivguiden tillsammans är Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Umeå Universitet. Kontakta oss gärna om du har förslag på ändringar eller om du saknar något i guiden.

Publicering för studenter

På BTH använder vi DiVA som publiceringsdatabas. Här kan du som student själv publicera information om ditt examensarbete.

När forskningsdokument och uppsatser blir publicerade i DiVA blir de också tillgängliga och sökbara via andra tjänster såsom Google Scholar, SwePub, Uppsök och uppsatser.se.

Registrera din publikation och sök publikationer  i DiVA

 

Publicera i DiVA

Manual

Refero - antiplagieringsguiden

Refero – antiplagieringsguiden är ett webbaserat läromedel som visar hur du kan använda andras texter i din text på ett korrekt sätt och på så vis undvika att plagiera. Guiden innehåller 18 sidor, och det tar ungefär 30 minuter att gå igenom den.

Refero bild

 

 

 

Under din studietid kommer du att få skriva texter där du ska visa ditt kunnande inom ditt studieämne och att du behärskar det akademiska skrivandet. Vetenskapligt arbete kännetecknas bland annat av att det aldrig är fristående utan bygger på arbete av tidigare forskare. Du hänvisar till tidigare forskning för att stödja och resonera kring dina egna forskningsresultat. Om inte hänvisningar till annan forskning görs på ett korrekt sätt kan du riskera att plagiera. Det är därför viktigt att du lär dig hur du kan använda andras texter och hur du ska hänvisa till dessa genom att ange referenser.