Bibliotekets Skrivguide vinner pris

Open Library Solutions Innovationspris 2016 går till:

Skrivguiden.se.

Motiveringen till priset lyder:

Skrivguiden är en webbplats som samlar det en behöver veta om akademiskt skrivande.

Där går det att få råd kring allt som rör själva skrivprocessen, vidare till hur referenser och

källor hanteras och hur vetenskapliga texter publiceras. En mycket användbar sida, inte

bara för studenter, utan även för dem som vill få en inblick i hur akademiskt skrivande går till.

 Skrivguiden.se

Skrivguiden lanserades av biblioteket för tre år sedan och fler högskolor och universitet bjöds in att samarbeta om Skrivguiden.

Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Umeå universitet är numera med i Skrivguidens redaktion och vi har tillsammans med dem fortsatt att utveckla Skrivguiden.

Skrivguiden finns även i engelsk översättning, Writingguide.se

 

22 november 2016