BTH idrottsakademi

BTH idrottsakademi - när du vill satsa på idrott och studier

Du vet vad din sport kräver och du vill fortsätta satsa för att nå toppen. Samtidigt vill du skaffa dig en utbildning. BTH idrottsakademi hjälper dig att kombinera idrott med studier så att du kan nå dina mål.

BTH är ett elitidrottsvänligt lärosäte – EVL, certifierat av Riksidrottsförbundet vilket innebär att vår verksamhet håller de högt ställda krav på optimering av dubbel karriär inom elitidrott och studier på högskola.


 

BTH idrottsakademi erbjuder

Anpassad studiegång
Vi ger dig möjlighet till anpassad studiegång så att du kan optimera din träning. På så sätt kan du satsa helhjärtat på din sport samtidigt som du får en utbildning och en framtida yrkeskarriär.

Inspirerande träningsmiljö
BTH idrottsakademi erbjuder moderna idrottslokaler, testanläggningar samt flera olika gym där du kommer att bedriva mycket av din träning. Förutom de grenspecifika träningarna, tillsammans med professionella tränare, arrangeras det varje vecka gemensamma fysträningar för samtliga idrottare på BTH idrottsakademi. Varje idrottsstudent har också tillgång till egen fysträning på olika gym genom avtal med BTH idrottsakademi.

Idrottsstöd
En viktig del av BTH idrottsakademi är att utveckla våra idrottsstudenter inom områden som berör idrott . Utöver professionell träning erbjuder vi fyra olika stödområden för att möjliggöra optimala prestationer för våra  idrottsstudenter. Varje stödområde inleds med föreläsning av de främsta experter/professorer som finns inom området. Vi fortsätter sedan med praktiska workshops och individuell support.

  1. Träningsoptimering/fysiologi
  2. Idrottsnutrition
  3. Prestationspsykologi/mentalt support
  4. Idrottsskador

Samverkansföreningar

BTH idrottsakademi är unik genom att erbjuda alla idrotter möjlighet att kombinera högskolestudier med elitidrott!

När en idrottsstudent oavsett idrott söker till BTH idrottsakademi, påbörjas arbetet med att hitta grenspecifik samverkansförening eller tränare för att tillhandahålla den speciella idrottsträningen.

För att kunna ge den service och hålla den höga nivå med duktiga idrottare i projektet är det viktigt att vi har kunniga tränare och professionella samverkansföreningar knutna till BTH idrottsakademi.

Vi har många studenter och idrotter representerade i BTH idrottsakademi och vi växer med fler idrotter hela tiden. Tidigare samverkansföreningar är fortsatt kvar i BTH idrottsakademi även om studenten avslutat sina studier på BTH.

Nya idrottsföreningar kan också ansöka om att få vara samverkansföreningar till BTH idrottsakademi!

Se vilka idrotter och samverkansföreningar som är knutna till BTH idrottsakademi genom nedan länk.

Idrotter på BTH idrottsakademi

Antagning och gruppindelningar

På idrottsakademin kan man som idrottare söka och få hjälp dels med studieanpassning samt hjälp med träning och stöd via våra stödområden.

Sök som vanligt via www.antagning.se till den utbildning du vill gå på BTH. Skicka därefter in din ansökan till BTH idrottsakademi genom att skicka in ifylld ansökningsblankett till registrator@bth.se.

När vi tagit emot din ansökan till BTH idrottsakademi kommer vi ge besked om du som student har blivit antagen eller om du inte uppfyller de krav vi har. Din ansökan handläggs skyndsamt och vi ger dig ett besked nästan per omgående.

Gruppindelningar

På BTH idrottsakademi kan du bli antagen till antingen EVL student eller som nationell student.. För att se vad som skiljer de båda grupperna samt ta del av de förmåner BTH idrottsakademi erbjuder respektive grupp se länken nedan

Idrottsakademin_gruppindelningar-2021

Studentintyg RIU EVL

Fysiologi och tester

BTH idrottsakademi anser att fysiologiska tester är viktigt för att optimera idrottarens prestation. Via BTH idrottsakademi erbjuds varje idrottsstudent olika fysiologiska tester kostnadsfritt(frivilligt).

Testerna ligger till grund för utveckling av den enskilde idrottsstudenten och hur träningsplanering görs tillsammans med grenspecifik tränare.

Förutom olika tester erbjuds idrottsstudenterna ingå i olika fysiologiska studier (frivilligt).

Varje idrottsstudent erbjuds också hjälp med träningsutveckling av både allmän fysiologi samt grenspecifik kravprofil.

Några av de tester BTH idrottsakademi erbjuder idrottsstudenter:

  • VO2Max
  • Laktat test i den aktuella idrottsmiljön
  • HB test
  • Hjärtscreening
  • Syrgasträning via Oxelerate

Framöver kommer idrottsstudenterna erbjudas fler tester och att få ingå i fler fysiologiska/idrottsmedicinska studier då verksamheten utvecklas hela tiden. Genom samarbete med Health & Sports Technology Initiative på BTH erbjuds idrottsstudenter kontinuerligt olika idrottsrelaterade tester och erbjuds att ingå i olika studier.

Samverkande Parter

 

Kontakt

Elitidrottskoordinator

Martin Söderberg
+46 455 385071
+46 732 043374
martin.soderberg@bth.se

www.bthidrottsakademi.se

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×