Ordlistan

Ordlistan

Ladok, Canvas, Erasmus..? Vad är vad och var hittar du information om vad det är? Här reder vi ut en del begrepp och tipsar om bra saker att ha koll på som student på BTH.

 

 

A-D

Som tidigare student på BTH är du en alumn. Det är viktigt för BTH att upprätthålla kontakten med alumner som är våra viktiga ambassadörer för institutet och värdefulla resurser i vårt pågående arbete med att utveckla och förbättra BTH.
Av våra alumner vill BTH förmedla praktik och ex-jobb, hitta mentorer, gästföreläsningar och rekrytera studenter nationellt och internationellt.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta BTH Alumni Koordinator, på alumni@bth.se

Via bibliotekets söktjänst Summon@BTH kan du hitta artiklar, (e)tidskrifter, (e)böcker, databaser etc. Med hjälp av ditt BTH-login har du direkt tillgång till våra e-resurser även från din egen dator och utanför BTH:s campus. Vill du låna böcker aktiverar du ditt BTH-kort som lånekort. Biblioteket har en varierande och inspirerande studiemiljö för enskilda studier, grupp- och projektarbeten, webbmöten med mera. Det finns även en tyst avdelning. Mer information finns på bibliotekets sidor.

I högskolans lokaler på Campus Gräsvik finns det en restaurang och ett fik som drivs av Hörs. Som student kan man få rabatt på lunch.

Blekinge studentkår arbetar för studentens inflytande över utbildningen.

Deras främsta uppdrag är att se till att din utbildning håller så hög kvalité som möjligt. Förutom detta så arrangerar de även roliga events som sker när skoltimmarna har passerat.

För mer information se studentkårens hemsida.

Om du har stora kostnader för ditt boende och har svårt att få ihop ekonomin kan du ha rätt att söka bostadsbidrag. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Alla studenter som är antagna till kurs eller program kan få ett BTH-kort. Kortet fungerar som passerkort till BTH:s lokaler, identitetskort inom campus och bibliotekskort. Du får kortet via receptionen i Karlskrona. Studenter i Karlshamn fotograferas i Karlshamn och får sitt kort efter några dagar.

Canvas är den lärplattform vi använder på BTH. Den fungerar både som virtuellt klass- och kursrum för distansstudier, och som ett komplement för dig som studerar på campus.

Campusfestivalen arrangeras av Blekinge studentkår i samarbete med F2D, Studentregion Blekinge och BTH. Festivalen går av stapeln i början av höstterminen.

E-H

Är högskolans nätverk där du kan ansluta din dator, din mobiltelefon eller andra enheter som t ex surfplattor till det trådlösa nätverk i alla BTH:s lokaler. Läs hur du gör här.

ESN är en internationell studentförening på BTH som vänder sig till både svenska och internationella studenter med syftet att anordna studiesociala aktiviteter. Kontakt: esnbth@gmail.com

Du kan ansöka om examensbevis efter slutförda studier. Det är viktigt att alla kurser och delmoment är inrapporterade i Ladok samt att ditt examensarbete är färdigt och inlagt i DiVA innan du skickar in din ansökan. Ansökan om examensbevis hittar du i Studentportalen.

Populär restaurang bland studenterna som ligger ett stenkast från C-huset. Erbjuder pizza, kebab och indisk mat. Ett hett tips är att ringa och beställa ifall ni vill ha mat därifrån då det brukar bli långa köer.

Introduktionsveckorna i Karlskrona kallas Inseglet och anordnas av Sexistenz, Karlskronas sexmästeri, och pågår under de första två veckorna av terminen. Träffa vänner för livet och få en bra början på din studietid här på BTH!

Här kan du få information om utbytesstudier och de utbytesavtal som BTH har med andra lärosäten. Mer information finns på internationella kontorets sidor.

I-L

BTH idrottsakademi är till för dig som vill kombinera idrott med studier, så att du kan fortsätta nå dina mål.

Läs mer: BTH idrottsakademi

BTH tillhandahåller ett stort antal datorer som är avsedda att användas för att lösa utbildningarnas obligatoriska uppgifter. Datorresurser, datornät, kringutrustning och konton ägs och drivs av BTH och är avsedda för BTH-auktoriserad verksamhet. Läs mer om regelverk för nyttjande av IT-resurser i Studentportalen.

Karlskronahem är Karlskronas största bostadsbolag och äger och förvaltar cirka 3 700 hyresrätter. Bolaget ägs av Karlskrona kommun och i beståndet finns hyresrätter, nästan 400 studentbostäder, ett tiotal omsorgsboenden och ett mindre antal kommersiella lokaler.

KIDS är karlskronastudenternas idrottssällskap. KIDS är aktivt främst på vårt campus i Karlskrona. Här kan du bland annat spela badminton, innebandy, volleyboll och fotboll. Kontakta KIDS på kidsstyrelse@bthstudent.se.

Kontaktinformation till all personal på BTH hittar du genom att använda sökfunktionen på vår webb. Principen för BTH:s e-postadresser är: fornamn.efternamn@bth.se.

Kursbevis kan du få för avklarade fristående kurser. Ansökan hittar du i Studentportalen.

Kursplan finns för alla kurser och beskriver kursens innehåll och delmoment, examinationer och kurslitteratur. Du kan söka fram kursplaner i Studentportalen.

Ladok är systemet för studiedokumentation som BTH använder för registrering av studenter och resultat. Alla uppgifter i Ladok är offentlig handling.

Du kan ha rätt att få stödåtgärder under dina studier på BTH, såsom förlängd tentamenstid eller anteckningshjälp.
Om du har en läsnedsättning har du rätt att låna talböcker från MTM (Myndigheten för tillgängliga medier). Boka tid för talboksgenomgång, så får du hjälp att själv söka och ladda ner de talböcker du behöver för dina studier.
För att veta mer vad Funka kan hjälpa dig med, kika här.

M-P

Mattestugan är öppen för alla studenter, och tillhör inte någon speciell kurs och är en möjlighet för studenter att få hjälp.

Vill du lära dig mer om studentkulturen i Karlskrona finns det ett uppslagsverk som heter Minervas wiki.

De flesta kurser kan du omregistrera dig på via Ladok för studenter. Om omregistreringsmöjlighet saknas där kan du ansöka om omregistrering via formuläret Registrering på kurs.

Läs mer om omregistrering i BTH:s Studieadministrativa regler.

Omregistrering ska ge tillgång till kursen i Canvas. Kontakta kursansvarig lärare om du inte hittar kursen i Canvas.

Om du inte klarar en tentamen kan du göra om den vid nästa tentamenstillfälle. Observera att det inte är tillåtet att göra en omtentamen i betygshöjande syfte. Sök tentamenstillfällen i Studentportalen under ”Tentamen” och ”Preliminära datum för tentamen”.

Parkeringstillstånd krävs för att parkera på Campus Gräsvik. Parkeringstillstånd finns att hämta i receptionen, hus A, den runda träbyggnaden på campus.

På Campus Karlshamn gäller följande:

  • Avgift 3 kr/timme vardagar 9-18, lördagar 9-14

Plagiering innebär att man använder någon annans verk utan att ange vem som är upphovsman eller varifrån man har hämtat informationen. I värsta fall kan plagiering leda till avstängning från studierna. Fusk innebär exempelvis användning av otillåtna hjälpmedel vid en tentamen. Du kan läsa mer om plagiering och fusk i Studentportalen.

En programöversikt visar programkurserna termin för termin tillsammans med information om betygsskala och examinatorer. Läs mer i Studentportalen.

Q-T

I receptionen i Karlskrona kan du få hjälp med frågor om bland annat registrering och generella studiefrågor. Ligger i A-huset eller kallas också tunnan.

Registrering gör du varje termin på den utbildning som du är antagen till och avser att läsa. Registrering görs i Ladok för studenter, som du når via Studentportalen.

Observera att registrering är möjlig tidigast tre veckor innan terminsstart om du är programstudent, och tidigast tre veckor innan kursstart om du läser fristående kurser. Du måste vara registrerad för att få delta i undervisning och examination. Detta gäller också för att CSN ska betala ut studiemedel samt för att du ska kunna uppdatera ditt BTH-kort.

Registreringsintyg visar vilka kurser du är och har varit registrerad på. Du kan själv skriva ut dina registreringsintyg i Ladok för studenter, som nås via Studentportalen.

Schema hittar du i Studentportalen.

Sexistenz är sexmästeriet i Karlskrona. De håller i studiesociala evenemang bland annat på studentpuben villan och anordnar varje år en Introduktionsvecka för de nya studenterna. När det kallas till fest i andra städer än Karlskrona kan du lita på att Sexistenz ställer upp med att bokar bussar och liknande för att studenter från BTH ska kunna ta sig ut i den stora vida världen. De håller givetvis i alkoholfria evenemang också.
Kontakt: sexistenz@bthstudent.se

smoersex är både en pubsektion och sexmästeri i ett! De sköter både om studentpuben kauren i Karlshamn och ser till att de nya studenterna i Campus Karlshamn får en rolig Introduktionsvecka. De håller givetvis i alkoholfria evenemang samt bokar bussar till fester utanför Karlshamn. Denna sektion som står för i princip all vår studiesociala verksamhet i Karlshamn.
Kontakt: smoersex@bthstudent.se

SIS är studentkårens teknik/geek-sektion. Sektionen ansvarar främst för drift, underhåll och nygammal utveckling av kårens IT-system såsom nätverk, webb- och mejlservrar men även kår- och kårhus-hemsidorna. Sektionen driver ivrigt och energiskt ett hackerspace i kårhuset Rotundans källare. Sektionen består i dagsläget av en blandning av aktiva studenter som går på skolan, geeks som lämnat skolan, geeks som landat i verkligheten efter skolan och geeks som befinner sig i ett limbo mellan de båda extremerna. Därmed inte sagt att SIS är ”fullt”, snarare tvärtom. Alla är välkomna i SIS, kunniga som vill utveckla sina kunskaper, eller bara jobba med ”skarpa system” och okunniga som vill lära sig. Det finns något för alla att syssla med. SIS gillar folk som vågar visa framfötterna.
Kontakt: sis@bthstudent.se

Som studentambassadör på BTH kan du vara med och hjälpa till vid aktiviteter som utbildningsmässor, akademisk högtid och öppet hus. Är du intresserad av att jobba som studentambassadör på BTH? Kontakta studentambassador@bth.se.

Studentkonto är ett användarnamn och lösenord som ska användas för inloggning i Studentportalen, lärplattformen Canvas och bibliotekets e-resurser. Har du frågor eller behöver hjälp med ditt konto, se Studentportalen.

Studentkultur i Tiden (SIT) är en sektion som värnar om de studentikosa traditionerna som finns. De ansvarar för ovvar, psångböcker, teknologmössor samt kårband.
Kontakt: sit@bthstudent.se

Studentportalen är vår webb för dig som student hos oss. Här kan du aktivera ditt studentkonto, registrera dig på dina kurser, kolla scheman, följa dina studieresultat och mycket annat.

På BTH har vi en studentpub på vardera campus. Puben .kauren i Karlshamn och Studentpuben Villan i Karlskrona.
Pubarna ägs av Blekinge studentkår och drivs av pubsektionerna vilka är en del av Studentkåren som helhet. Ekonomiskt driver pubarna sig själva och de studentvänliga priserna kan hållas på grund av ideellt arbete. Inte en krona av din medlemsavgift går till pubverksamheten!
För att få gratis entré till pubarna krävs att man kan uppvisa medlemskap i Blekinge studentkår eller annan SFS-anknuten studentkår. Är man ej medlem i studentkåren men är student vid BTH kan man dock komma på våra kårkvällar ändå, då mot en inträdesavgift.

Om du inte vill fortsätta med din utbildning ska du anmäla ett studieavbrott.
Tänk på att du inte längre kommer att kunna få betyg i dina kurser, anmäla dig till tentor eller göra andra examinationer om du har anmält ett studieavbrott. Du måste också meddela ditt studieavbrott till CSN om du har studiemedel.
Studieavbrott på kurs gör du i Ladok för studenter.

Studieavbrott på program gör du här. Om du vill återuppta dina studier efter ett studieavbrott måste du ansöka om att bli antagen igen. Läs mer om studieavbrott i BTH:s Studieadministrativa regler.

Ett studieintyg visar antal avklarade högskolepoäng samt betyg på dina kurser. Intyget går att få på svenska eller engelska. Du kan själv skriva ut ditt studieintyg från Studentportalen.

Om du vill pausa dina studier och fortsätta vid ett senare tillfälle kan du ansöka om studieuppehåll. Läs mer om särskilda skäl för studieuppehåll i BTH:s Studieadministrativa regler. Blir ansökan godkänd har du rätt att fortsätta dina studier om och när utbildningen fortfarande ges.

Tänk på att om du ska läsa om kurser eller göra examinationer så ska du inte ansöka om studieuppehåll, eftersom du fortfarande studerar.

När du söker studiemedel använder du tjänsten ”Ansök om studiemedel” som finns på CSN:s webbsida. För att studiemedel ska betalas ut krävs att du är registrerad på en kurs eller ett program. Därefter ska du göra en studieförsäkran till CSN. Kontakta CSN om du är osäker på vad som gäller för just dig eller läs mer på CSN:s webbsida.

Supplemental Instruction (SI) eller Samverkansinlärning är en pedagogisk metod som används vid olika typer av lärosäten såsom universitet, högskola, gymnasieskola men även grundskola. Syftet med metoden är att stärka studenternas studieförmågor och studieresultat för att öka genomströmningen samt motverka avhopp. Detta sker genom att de tränar på att förbättra sin inlärningsförmåga, sin förmåga till kritiskt tänkande och problemlösning, ta eget ansvar för sina studier, skapa en studievänlig gemenskap, ta ansvar för resultatet, förbereda och motivera för vidare studier.

Tentamen är ett skriftligt eller muntligt prov inom en kurs. Anmälan till tentamen gör du i Studentportalen, tidigast 30 dagar och senast 14 dagar innan utsatt tentamensdatum. För att kunna anmäla dig till en tentamen måste du vara eller ha varit registrerad på kursen. Vid tentamen och annan examination måste du kunna uppvisa ett giltigt BTH-kort eller annan giltig legitimation. Om du har missat att anmäla dig till tentamen får du endast tentera i mån av plats. Då måste du kunna visa att du är registrerad på kursen genom att ha med ett registreringsintyg. Du kan själv skriva ut ditt registreringsintyg från Studentportalen.

Inför tentamen förväntas du ha läst och förstått de tentamensregler som gäller vid BTH. Du hittar dessa i Studentportalen.

Med tillgodoräknande menas att en kurs, eller delar av en kurs som du har läst tidigare, bedöms motsvara en annan kurs. Om du vill tillgodoräkna dig högskolepoäng från dina tidigare studier i det program du läser nu, måste du ansöka om det. Ansökningsblanketter och instruktioner hittar du i Studentportalen.

U-Ö

Utbildningsföreningar bedriver utbildningsbevakning inom ett visst område. Dessa föreningar drivs av engagerade studenter som vill se till att din utbildning har den höga kvalité som den bör och kan även hjälpa dig om det skulle uppstå några problem. Nedan listar vi vilken förening du tillhör.

BITS – Representerar studenter vid följande utbildningar: Civilingenjör i AI och maskininlärning, Civilingenjör i mjukvaruutveckling, Software Engineering, Webbprogrammering, Webbprogrammering på distans, Masterprogrammet i Software Engineering, Masterprogram i  Telekommunikationssystem

BOSS – Representerar studenter vid alla spelrelaterade utbildningar i Karlskrona, samt Tekniskt Basår.

EKEN – Representerar studenter vid Civilingenjör i Industriell Ekonomi-programmet samt MBA-programmet.

MUK – Representerar studenter vid alla utbildningar inom området medieteknik på campus Karlshamn.

Mårfin(t) – Representerar studenter vid sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen.

ROOT – Representerar studenter vid IT-säkerhetsprogrammet samt Civilingenjörsprogrammet i datorsäkerhet.

ROST – Maskinsektionen ROST representerar alla studenter från de maskintekniska och marintekniska programmen vid BTH.

På BTH har du möjlighet att förlägga en del av din utbildning utomlands. Du studerar i en ny akademisk miljö, får möjlighet att läsa specifika kurser som inte ges vid BTH samt får nya perspektiv och infallsvinklar inom ditt ämnesområde. Dessutom är det ett bra sätt att skaffa dig internationell erfarenhet, förbättra dina språkkunskaper och öka förståelsen för andra länders kulturer och samhällen. Kontakta internationella kontoret om du vill veta mer om utbytesstudier och vilka lärosäten som kan vara aktuella för just dig. Mer information finns på internationella kontorets sidor.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×