Är du behörig?

Har du behörighet för att söka till högskola?

Är du behörig och uppfyller förkunskapskraven för den utbildning du vill gå? Att veta vad man kan söka och är behörig för kan vara en djungel med alla olika kurser man kan välja och så vidare. Överlag gäller att du behöver grundläggande behörighet – och något mer, beroende på vad du vill plugga.

Vad kan du söka för utbildning?

Vad är du behörig för, då? Nedan hittar du alla våra utbildningar och förklaringar på vad du kanske behöver komplettera med för att ha behörighet. Du behöver ha minst godkänt (E) i nämnda kurser.

Civilingenjör

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + matematik 4, fysik 2, kemi 1

Du är behörig om du går NAT/nat eller TEK/tek.

Du behöver komplettera med fysik 2 om du går NAT/sam eller TEK/design.

SAM, EK, EST och HUM och övriga kan komplettera med Tekniskt basår 60 fup (om du har matematik 2a/2b/2c).

Högskoleingenjör

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + matematik 3c, fysik 2, kemi 1

Du är behörig om du går NAT/nat eller TEK/tek.

Du behöver komplettera med fysik 2 om du går NAT/sam eller TEK/design.

SAM, EK, EST och HUM och övriga kan komplettera med Tekniskt basår 60 fup (om du har matematik 2a/2b/2c).

Mjukvarutveckling

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + matematik 3b/3c

Du är behörig om du går NAT/nat, NAT/sam, TEK/tek eller TEK/design. EK ger behörighet om du har Matematik 3B/3C.

Du behöver komplettera med matematik 3b/3c om du går SAM. / matematik 2a/2b/2c och matematik 3b/3c om du går EST eller HUM.

Övriga kan komplettera med Tekniskt basår 60 fup (om du har matematik 2a/2b/2c).

Digitala medier

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + matematik 2a/2b/2c

Du är behörig om du går NAT/nat, NAT/sam, TEK/tek, TEK/design, SAM eller EK.

Du behöver komplettera med matematik 2A/2b/2c om du går EST eller HUM.

Övriga kan komplettera med Tekniskt basår 60 fup (om du har matematik 2a/2b/2c).

Fysisk planering

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c och samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Du är behörig om du går NAT/nat, NAT/sam, TEK/tek, TEK/design eller EK*.

Du behöver komplettera med fysik 2 om du går SAM. /om du går EST eller HUM.

Övriga kan komplettera med Tekniskt basår 60 fup (om du har matematik 2a/2b/2c).

* EK/jur kräver matematik 3b/c

Hälsa och vård

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + matematik 2a/2b/2c, naturkunskap 2 och samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Du är behörig om du går NAT/nat eller NAT/sam.

Du behöver komplettera med naturkunskap 1 och naturkunskap 2 om du går TEK/tek eller TEK/design. / naturkunskap 2 om du går SAM eller EK. / naturkunskap 2 och matematik 2a/2b/2 om du går EST eller HUM.

Övriga kan komplettera med Tekniskt basår 60 fup (om du har matematik 2a/2b/2c).

Produktutveckling

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + matematik 2a/2b/2c

Du är behörig om du går NAT/nat, NAT/sam, TEK/tek, TEK/design, SAM eller EK.

Du behöver komplettera med matematik 2A/2b/2c om du går EST eller HUM.

Övriga kan komplettera med Tekniskt basår 60 fup (om du har matematik 2a/2b/2c).

Tekniskt basår

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + matematik 2a/2b/2c eller matematik B.

Du är behörig om du går NAT/nat, NAT/sam, TEK/tek, TEK/design, SAM eller EK.

Du behöver komplettera med matematik 2A/2b/2c om du går EST eller HUM.

 

 

Frågor och funderingar om hur du ansöker, CSN, högskoleprovet eller vilka datum som gäller? 

Läs mer om anmälan och antagning

 

 

Vad kan du jobba med efter utbildning? Vilka vägval finns och vilken kompetens får du?

Läs mer om vad du kan bli efter du pluggat

 

Ingenjör, tekniker, planeringsarkitekt, spelutvecklare, sjuksköterska, mjukvarutvecklare, entreprenör…

 

Vad vill du göra?

 

Våra utbildningsområden

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×