Mentorsprogram

En mentor som stöd under studierna

Vårt mentorsprogram går ut på att äldre studenter på ett utbildningsprogram stöttar nya studenter på samma program.

 

Jag hoppas att studenterna får ett försprång i studierna genom att ta del av den erfarenhet som vi delar med oss av.

Anton Haller, student och mentor

Tanken är att du som student ska få tips och råd för att forma din studietid och hitta en struktur för att klara av dina studier på ett bra sätt. Varje mentor har ansvar för en grupp på ungefär åtta nya studenter som träffas regelbundet under den första terminen. På träffarna diskuteras studieteknik, kost och hälsa, stresshantering och andra saker.

En annan viktig del av mentorsprogrammet är den sociala delen. De nya studenterna kommer direkt i kontakt med andra i samma situation och blir snabbare hemmastadda. Via mentorerna får de även tips om fritidsaktiviteter och sociala aktiviteter – precis allt det som behövs då man flyttat till en ny stad och inte känner någon.

Sven-Erik Arpåker, ansvarig, mentorsprogrammet

För att bli mentor ska man ha en god social förmåga, ledaregenskaper, organisationsförmåga, erfarenhet av arbete och föreningsliv samt vara i fas med sina egna studier. I dagsläget finns mentorer på ingenjörsprogrammen och två program inom medieteknik, men vi hoppas kunna ha mentorer på samtliga BTH:s program i framtiden.

Det kan vara svårt i början att komma in i det snabba tempot på högskolan, men även att bo själv för första gången. Jag kan bidra med min erfarenhet hur man kommer in i studentlivet och hur man får en bra balans mellan studier och fritid..

Anton Haller, student och mentor

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×