Pedagogiskt stöd

Riktat pedagogiskt stöd

BTH är en öppen högskola, tillgänglig för alla. Som ett led i detta finns stödåtgärder för studenter med funktionsvariation.

Tillsammans med samordnare, lärare och i vissa fall studievägledare tar vi fram de stödåtgärder du behöver. Det är viktigt att du kontaktar samordnaren i god tid före kursstart, gärna redan vid ansökan, för att lämpliga stödåtgärder ska kunna anordnas i tid till kursstarten.

Läs mer på Studentportalen

Kontakt

Lena Wikström
Samordnare för riktat pedagogiskt stöd
Telefon: 0455-38 52 11
E-post: funka@bth.se

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×