Studera med funktionsnedsättning

Studera med funktionsnedsättning

BTH är en öppen högskola, tillgänglig för alla. Som ett led i detta finns det möjlighet att få riktat pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning.

Tillsammans med samordnare, lärare och i vissa fall studievägledare tar vi fram de stödåtgärder du behöver. Det är viktigt att du kontaktar samordnaren i god tid före kursstart, gärna redan när du tackar ja till din studieplats, för att lämpliga stödåtgärder ska kunna anordnas i tid till kursstarten.

Läs mer i Studentportalen

Kontakt

Lena Wikström
Samordnare för riktat pedagogiskt stöd
Telefon: 0455-38 52 11
E-post: funka@bth.se

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×