BTH forsknings- och utbildningsklinik

BTH forsknings- och utbildningsklinik

BTH forsknings- och utbildningsklinik är unik i sitt slag och fungerar som en mötesplats för forskning, undervisning och hälsoteknisk produktutveckling. Den har tre olika verksamheter.

Presentationsfilm om BTH Forsknings- och utbildningsklinik (1:29)

Health Education Lab – en toppmodern utbildningsmottagning

Health Education Lab är en utbildningsmottagning där olika hälsoundersökningar genomförs. Studenter från sjuksköterskeprogrammet och utbildningar på avancerad nivå utformar, prövar och simulerar tillsammans med lärare och forskare arbetssätt för framtidens hälso- och sjukvård.

Här kommer studenter i nära kontakt med och deltar i BTH:s forskningsprojekt inom området människa, hälsa och teknik.

Clinical Trials Unit – samverkan som stärker utveckling

Detta är en arena för nationella och internationella kliniska forskningsprojekt. Såväl korta som långsiktiga projekt genomförs i reell och virtuell miljö.

En modern enhet med välutbildad personal med mångårig erfarenhet av att rekrytera deltagare skapar en attraktiv miljö för kliniska studier och testbäddar i samarbete med akademi och näringsliv.

”Det måste till nytänkande inom akademin och vi måste ta vara på den nya teknikens potential – därför är jag glad att jag får inviga den nya forsknings- och utbildningskliniken idag.”

/Socialminister Lena Hallengren vid invigningen av kliniken 2019

 

Health Technology Research Lab – forskning för en friskare framtid

En miljö där forskningsprojekt bedrivs för att skapa kunskap om samspelet mellan människa, hälsa och teknik. Forskningsmiljön inkluderar forskare, doktorander och samverkanspartners från såväl akademi, näringsliv som region och kommun.

Forskningsprojekten spänner över hela området med hur teknik stödjer människor i alla åldrar för god hälsa och livskvalitet.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×