Forskning

Hanna Tuvesson vinner Forskar Grand Prix i Blekinge

Vinnaren i den regionala deltävlingen för Forskar Grand Prix är Hanna Tuvesson med bidraget ”Det ligger i luften – Atmosfär, vårdpersonal & psykiatrisk slutenvård”. Forskar Grand Prix är den nationella tävlingen för forskare i att på mycket kort tid presentera sin egen forskning på ett så fängslande, inspirerande och pedagogiskt sätt som möjligt. Tävlingen arrangeras […]

Visa mer

”Big data” – hett ämne för forskare och företag

En viktig del av BTH:s forskning handlar om att skapa effektiva system för analys av stora datamängder, så kallad ”big data”. Under två dagar träffas ett 30-tal forskare och sju företag för att diskutera vilka forskningsresultat som gjorts inom området, framtida utmaningar och samarbeten. ”Big data” är ett område som har stor betydelse i dagens […]

Visa mer

BTH och Volvo CE förlänger forskningssamarbete

Jenny Elfsberg, Volvo CE (till höger) och Tobias Larsson, BTH, vid presentation av studentprojekt vid Standford. Under de senaste tre åren har Volvo CE och BTH inom Product Development Research Lab vid institutionen för maskinteknik, samarbetat inom området Innovativ produktutveckling. Nu förlängs forskningssamarbetet. Samarbetet mellan BTH och Volvo CE har skett både inom KK-stiftelsens forskningsmiljö som […]

Visa mer

Stadsplaneringens roll ska studeras

Under hela 1900-talet har stadsplanering varit ett viktigt verktyg för den sociala utvecklingen. Nu beviljas BTH cirka 7,5 miljoner kronor för att tillsammans med tre andra europeiska universitet studera stadsplaneringens roll i etablering, utveckling och förändring av europeiska städer, regioner och nationer. Professor Abdellah Abarkan vid institutionen för fysisk planering vid BTH, tillsammans med Bauhausuniversitetet […]

Visa mer

Forskning kring då spelandet blir ett beroende

BTH samarbetar med Svenska Spel och Beroendecentrum Malmö för att studera hur spelbeteende hänger ihop med spelglädje och spelberoende. Sara Eriksén, professor i  datavetenskap och forskare vid BTH, arbetar nu med att ta reda på mer om just spelberoende. Hör henne och forskaren Patrik Smetana diskutera detta i SVT:s reportage. Källa: SVT Blekinge

Visa mer

Start av Blue Science Park

Blue Science Park är ett samarbete mellan Karlskrona kommun, Blekinge Tekniska Högskola, Landstinget Blekinge och näringslivet som ska stärka Blekinges ställning inom profilområdena telecom/IT, eHälsa och marin teknik. – Vi tar nu ett viktigt steg med Blue Science Park att öka samverkan mellan aktörerna i regionen. Målsättningen är att öka vår attraktivitet och skapa goda och […]

Visa mer

Forskningmedel för psykiatriska vårdens rumsliga omvandling

Ebba Högström, lektor i urbana studier vid institutionen för fysisk planering, har fått medel från EU/Marie Skledowska-Curie Action – Individual Researchship för forskningsprojektet ”Psychiatric spaces in transition: discourse, dwelling and doing”. Det innebär en gästforskarvistelse på 18 månader, med start i januari 2017, vid Glasgow University och deras Human Geography Reseach Group. Hon ska studera […]

Visa mer

Nytt forskningsavtal inom undervattensteknik

BTH och Sjöstridsskolan i Karlskrona utökar sitt samarbete för att öka kompetensen inom området undervattensteknik. Bland annat kommer en industridoktorand med inriktning mot undervattensoperationer att anställas. Undervattensområdet är högprioriterat av regeringen för att öka den operativa förmågan hos Försvarsmakten samt stärka Försvarsmaktens kompetens ytterligare. – Det är viktigt för oss att säkerställa att vi har […]

Visa mer

Pengar från Vetenskapsrådet för effektiv testning

BTH har fått drygt 4 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att utveckla nya sätt att testa programvara för att öka kvaliteten. Det är ett genombrott för området programvaruteknik att nu också få medel för grundforskning. Programvara är en central del av vårt moderna samhälle och vi behöver både teoretisk förståelse och praktiska verktyg som kan […]

Visa mer