Forskningsartiklar

Alla artiklar om vår forskning på BTH.

Klinik för nyskapade samarbete

Publicerad: 2020-05-14

Vid BTH finns den enda hälsokliniken i norra Europa där lösningar kan utvecklas hela vägen från idé till praktisk användning. Den unika kliniken är en strategisk satsning där BTH drar nytta av högskolans kombination av hälsa, omvårdnad och teknik. Här kombineras forskning, utbildning, innovation, teknikutveckling och praktisk implementering inom områden med potential för stora samhällsvinster. […]

Läs mer

Möjliggörande mjukvara

Publicerad: 2020-05-14

Mjukvara möjliggör digitalisering, i praktiken. Mjukvara kopplar ihop olika energislag i ett kraftnät likaväl som funktionerna i bilen och bankärendena eller tjänsterna i 1177. Tony Gorschek forskar inom programvaruteknik, och där tillhör BTH de bästa i världen. Mjukvara är abstrakt på det viset att den inte märks när allt fungerar. Tänk flyg, vatten, el, trafikljus, […]

Läs mer

Företagens hållbarhetsresa

Publicerad: 2020-05-14

Ett hållbarhetsperspektiv måste komma in tidigt i produktutvecklingen om det ska resultera i kostnadseffektiva och långsiktigt konkurrenskraftiga lösningar. Docent Sophie Hallstedt och hennes forskargrupp stödjer företag att göra resan mot mer hållbara lösningar. Forskningen i hållbar produktutveckling görs i täta samarbeten med industrin. – Steg för steg tar vi fram metodik för hållbarhetsimplementering. En hållbar […]

Läs mer

På jakt efter stadens läkande kraft

Publicerad: 2020-05-14

Allt större andel av jordens befolkning bor i städer. Städer som kanske var hållbara när de skapades men som med nutida livsstil inte alls är det. Framtiden och den stora omställning som behövs ställer krav på de stadsdelar och städer vi skapar idag, men också på att minska befintliga stadsmiljöers negativa påverkan. – Vi behöver […]

Läs mer

Det krävs mer än bara fossilfria fordon

Publicerad: 2020-05-14

Det går att ställa om transportsystemet till fossilfritt och hållbart menar Henrik Ny, docent inom strategisk hållbar utveckling. Han är positiv men ser utmaningar. För att kombinera högt och lågt, systembeslut och praktiska lösningar, behövs nya arbetssätt. Det är här BTH kommer in. – Transportsektorn är central för samhällets omställning, men den ska ses i […]

Läs mer

Hållbar utveckling – men hur gör man?

Publicerad: 2020-05-14

Inom strategisk hållbar utveckling utvecklar vi metodik som hjälper företag och kommuner att bidra till samhällets hållbarhetsomställning på ett sätt som stärker den egna organisationens framgång. Här är några exempel på tillämpningsområden och samarbeten:   Det krävs mer än bara fossilfria fordon Det går att ställa om transportsystemet till fossilfritt och hållbart menar Henrik Ny, […]

Läs mer

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×