Nyheter

Johan Eklund, VD för Entreprenörskapsforum, ny professor vid BTH

Johan Eklund har nyligen tillträtt som professor i industriell ekonomi vid BTH. Johan Eklund är även professor i nationalekonomi vid Jönköping International Business School samt Research Fellow vid Indiana University, Institute for Development Strategies, School of Public and Environmental Affairs. Johan Eklund, som sedan 2015 är VD för Entreprenörskapsforum, har breda forskningsintressen, som inkluderar industriell ekonomi och […]

Visa mer

Studenter skapar innovativa lösningar på företagens problem

I kursen ”Extreme product service systems innovation” får civilingenjörsstudenterna arbeta med verkliga problem och presentera sina kreativa och innovativa prototyper för företagen. Kursen är en tillämpad problembaserad projektkurs på civilingenjörsutbildningens femte år. Studenterna arbetar under en termin med verkliga problem från olika företag, med målet att ta fram konceptuella prototyper som företagen kan utveckla vidare. […]

Visa mer

Nationell konferens om och för matematikbegåvningar

Matematikkonferensen Möjligheternas dag, som genomförs på BTH den 9 januari,  är den första i sitt slag i Sverige. Det är en konferens om och för särskilt begåvade elever i matematik. Till konferensen har drygt 250 deltagare, varav 120 elever, från olika delar av landet anmält sig. Eleverna är mellan 6 och 19 år och under […]

Visa mer

BTH och Stanford i gemensamt innovationsprojekt

–Det är riktigt spännande att åter få starta upp ett innovationsprojekt där våra civilingenjörsstudenter jobbar i nära samarbete med studenter från Stanford Universitys designprogram, som av många är ansett som det främsta i världen, säger Christian Johansson, lektor i maskinteknik vid Product Development Research Lab på BTH. Studenterna ska i sitt projekt arbeta med Volvo […]

Visa mer

Nobelföreläsning på BTH

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016 till Oliver Hart, Harvard University, Cambridge, MA, USA och Bengt Holmström, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA ”för deras bidrag till kontraktsteorin.” Martin Andersson, professor i industriell ekonomi, kommer måndagen den 12 december att ge en populärvetenskaplig föreläsning […]

Visa mer

BTH-projekt vann European Skills Award 2016

I konkurrens med 250 andra europeiska vann projektet PROMPT (professionell masterutbildning i programvaruteknik) EU-tävlingen European Digital Skills Awards 2016 som avgjordes i Bryssel den 1 december. Projektet vann i kategorin ”Digital skills for ICT professionals” som var en av fyra kategorier. ”European Digital Skills Award” är ett pris som instiftats av EU för att hylla […]

Visa mer

Mobila tjänster för förbättrad hälsa

Vid BTH pågår sedan 2014 ett forskningsprojekt om mobila tjänster för hälsa. Fokus är hur patienter med diabetes och deras vårdlag kan stöttas i vardagen med mobila tjänster för att underlätta kommunikation och samråd. Eftersom nästan alla människor har en mobiltelefon eller surfplatta idag har fokus varit på just mobila tjänster. Tidigare under projektets gång […]

Visa mer

Studenter vid BTH belönas för utmärkta examensarbeten

Sparbanksstiftelsen Kronan delar årligen ut stipendier till studenter för utmärkta examensarbeten. I år belönas sex studentprojekt vid BTH. Stipendierna delades ut i fredags under en högtidlig ceremoni. Jurygruppen som har analyserat årets examensarbeten har tittat på kreativitet, ny teknik, praktisk relevans, teknisk nytta, affärspotential och samhällsnytta. Den totala stipendiesumman till de sex studentprojekten vid BTH […]

Visa mer

BTH-professor talar på europeisk konferens om digitalisering

BTH-professorn Martin Andersson medverkar vid Informal Baltic Sea Group i Brussel den 16 november. Konferensen handlar om digitalisering och Martin Andersson ska tala om hur man på bästa sätt kan utnyttja Östersjöområdets digitala resurser. Utöver Silicon Valley anses Östersjöområdet idag vara ett av världens främsta klustren inom IT-relaterande utveckling. Regionen har också en ledande roll […]

Visa mer

Industrisamarbete lyfts i nytt visionsprogram för svensk industri

  BTH-samarbetet med GKN Aerospace lyfts fram som exempel på gott industrisamarbete i Produktion2030:s visionsprogram. – Våra forskare har medverkat i framtagningen av det nya visionsprogrammet och det är positivt att resultaten av vårt industrisamarbete inom forskningen uppmärksammas, säger Tobias Larsson, professor vid institutionen för maskinteknik. Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram med stöd av Vinnova, […]

Visa mer