Nyheter

Forskarskolan management och IT möts på BTH

Forskarskolan management och IT (MIT) är en samverkan mellan 12 lärosäten och erbjuder ett grundläggande utbud av doktorandkurser samt ger samverkande lärosäten medel för att finansiera doktorander som är antagna till forskarskolan. Två gånger per läsår anordnar forskarskolan MIT-konferenser. Under tre intensiva dagar med seminarier och föreläsningar från morgon till kväll deltar just nu 88 […]

Visa mer

Goda exempel inom hållbara transporter lyfts fram

Nyligen samlades representanter för fem europeiska regioner för att utbyta erfarenheter inom hållbara transporter. BTH-forskaren Henrik Ny fanns på plats som expert. Det är inom projektet TRAM, Towards new Regional Action plans for sustainable urban Mobility, som man under den gångna veckan träffats i Karlskrona för att utbyta erfarenheter och visa upp lyckade projekt inom […]

Visa mer

BTH-professor om städers påverkan på näringslivsdynamiken

Martin Andersson, professor i industriell ekonomi vid BTH, har i en nyutkommen rapport studerat och sammanfattat internationell forskning kring sambanden mellan städer, agglomerationsekonomier, det vill säga ekonomiska fördelar av täta miljöer, och näringslivs­dynamik. Städer är ofta trångbebodda med höga hyror och har historiskt varit relativt ogästvänliga miljöer. Trots trängseln står företag och privatpersoner i kö […]

Visa mer

BTH i projekt med FN om hållbar sjöfart

Blekinge Tekniska Högskola samarbetar med ett av FN:s specialinstitut inom området hållbar sjöfart. BTH är en av grundarna i GoLNG-projektet, ett projekt som delvis finansieras av den Europeiska kommissionen. Projektet pågår 2017-2019 och ska fokusera på att främja användningen av flytande naturgas. Dessutom fokuserar projektet på utvecklingen av tillgång och efterfrågan av flytande naturgas i […]

Visa mer

Ta chansen att studera utomlands

Som student vid BTH finns det stora möjligheter för dig att studera vid ett universitet i något annat land. BTH har ett 30-tal samarbeten med lärosäten inom Europa och ett 30-tal samarbeten med universitet som finns utanför Europa. Det betyder att det finns avtal med lärosäten över en stor del av världen. Väljer du att […]

Visa mer

Fint filmpris till tidigare BTH-student

Fredrik Dalenfjäll, tidigare student i digital ljudproduktion vid BTH, vann i söndags Golden Reel Award på en filmgala i Los Angeles. Golden Reel Award är ett filmljudpris från branschorganisationen Motion Pictures Sound Editors (MPSE) och är det finaste filmljudpriset i klass med en Oscar. Fredrik och hans ljudteam mottog priset “Best Sound Editing in a […]

Visa mer

BTH och KI i gemensamt forskningsprojekt

På uppdrag av Socialstyrelsen genomför Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Karolinska Institutet (KI) en fördjupad studie vars syfte är att utvärdera magnetkameraundersökning som metod för åldersbedömning. I april 2016 presenterade Socialstyrelsen en granskning av fler än tusen vetenskapliga artiklar om medicinsk åldersbedömning. Den visade att undersökning med magnetkamera av knäled kan minska risken att barn […]

Visa mer

De blev uppfinnare för en dag

Tisdagen den 21 februari anordnade BTH en sportlovsaktivitet för ungdomar i mellanstadieåldern. Det blev en uppskattad dag, där ungdomarnas uppfinningsrikedom och fantasi fick flöda. Aktiviteten ”Smycken, robotar och flygande farkoster – skapa med BTH” vände sig till elever i årskurs 4-6 och tanken var att de skulle få prova på att vara ingenjörer och tekniker under […]

Visa mer

Vill värna växande företag

Idag ligger flera skatteförslag på bordet som, om de genomförs, kommer att försämra förutsättningarna för entreprenörer och växande företag. Sveriges ekonomi är god men trots detta är arbetslösheten hög. Bakom detta finns strukturella problem. Den ekonomiska politiken bör skiftas om från lönesubventioner till att ge bättre villkor till mindre och växande företag. Skatterna bör i […]

Visa mer

Forskare i världsledande tidskrift inom hållbar utveckling

BTH-forskarna Göran Broman, Karl-Henrik Robèrt och Tobias Larsson har medverkat i framtagandet av ett temanummer av tidskriften Journal of Cleaner Production, världens ledande tidskrift inom området hållbar utveckling enligt Google Scholar. Temanumret har fått lovord i hållbarhetskretsar. En ny vetenskap, som hjälper ledare att få ihop alla aspekter av samhällets komplexa hållbarhetsutmaning till vinnande systematisk […]

Visa mer