Nyheter

Samarbete via distanslaborationer diskuteras vid BTH

Den 9 – 10 maj träffades samarbetsparterna från projektet PILAR (Platform Integration of Laboratories based on the Architecture of VISIR) på Campus Gräsvik. Förutom BTH fanns representanter från fyra andra europeiska lärosäten på plats. I slutet av 2006 lanserade BTH Virtual Instruments Systems in Reality, VISIR. VISIR är ett internetbaserat distanslaboratorium för ledning och mätning […]

Visa mer

Innovation Day lockade hundratals till BTH

Torsdagen den 4 maj gick Innovation Day av stapeln på Campus Gräsvik i Karlskrona. Digitalisering var den blå tråden då Blekinge har som mål att vara ledande i Sverige på att utnyttja digitaliseringens möjligheter 2020. Under Innovation Day fick deltagarna inspireras av spännande presentationer och workshoppar inom fokusområden som telecom/IT, eHälsa samt marin teknik. Demoarenan […]

Visa mer

Tidigare BTH-studenter i globalt utbildningsprojekt om hållbarhet

Kelly Sweet från USA, Anmar Kamalaladin från Bahrain och Caroline Michel från Tyskland är före detta studenter från BTH:s Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet. När de förra året skulle skriva sitt magisterarbete, fick de i uppdrag av den globala utbildningsstiftelsen International Baccalaureate (IB) att undersöka hur företaget kunde införa hållbarhet i sin läroplan för […]

Visa mer

Cyber Security Day

Den digitala hotbilden mot svenska företag ökar markant. Under onsdagen den 26 april arrangerades Cyber Security Day på BTH, ett event där man fick en exklusiv insyn i de senaste cyberhoten och hur underrättelseorganisationer agerar för att komma åt värdefull information och data. Studentpresentationer varvades med gästföreläsare från bland annat TrueSec och Säkerhetskontoret. -Det enormt […]

Visa mer

Nätverk för strategisk samverkan

Samverkan är en viktig uppgift för ett lärosäte och har lyfts fram i regeringens senaste forskningsproposition. Mot denna bakgrund har ett nätverk för strategisk samverkan mellan lärosäten bildats. Nätverket representeras av samtliga lärosäten i landet och sedan mars 2017 ingår BTH i det. Målet med nätverket, som heter KLOSS-net, är att lyfta centrala frågor där […]

Visa mer

Ny hedersdoktor och nya professorer välkomnas

BTH:s utnämning av ny hedersdoktor och fyra nya professorer visar på BTH:s starka koppling till, och samverkan med, näringslivet. Vid BTH:s årliga akademiska högtid den 19 maj kommer en ny hedersdoktor och fyra nya professorer att högtidligt uppmärksammas. Media är välkommen att träffa dem redan nu vid en pressträff enligt nedan. Till hedersdoktor utnämns Lars […]

Visa mer

BTH-forskare toppar listan över vetenskapliga artiklar i mjukvaruutveckling

Fyra BTH-forskare toppar listan över antalet publicerade vetenskapliga tidskriftsartiklar inom mjukvaruutveckling de senaste 10 åren. BTH som helhet hamnar på en andra plats i Sverige. Fyra forskare inom mjukvaruutveckling vid BTH toppar listan över antalet publicerade vetenskapliga tidskriftsartiklar av forskare verksamma i Sverige inom det datavetenskapliga området mjukvaruutveckling. Det visar en sammanställning av samtliga publicerade […]

Visa mer

Lägre söktryck till höstens utbildningar

Den första sökstatistiken för höstens utbildningar är nu klar och den visar att trenden nationellt med minskat antal anmälningar även gäller BTH. Susanne Wadsborn Taube, avdel­ningschef på UHR, säger: – Trenden med minskat söktryck fortsätter. Nedgången i antalet anmälningar beror främst på två saker: Dels leder den goda konjunkturen till att många väljer jobb framför […]

Visa mer

BTH-professor ny ledamot i vetenskapligt råd

Martin Andersson, professor i industriell ekonomi vid BTH, är en av fem ledamöter i det vetenskapliga rådet vid Tillväxtanalys. Regeringen har tagit beslut om förordnande av ledamöter i det vetenskapliga rådet vid Tillväxtanalys. Rådet har till uppgift att bistå myndigheten i vetenskapliga frågor om metoder och kvalitet i myndighetens verksamhet. Det består av externa forskare […]

Visa mer

Fokus på produktutveckling i nytt samarbete

Produktutvecklingsakademin bildades i oktober 2016 och är namnet på en kraftsamling för att sätta fokus på produktutveckling. Nyligen samlades Produktutvecklingsakademin till en första workshop. Tobias Larsson, professor och dekan vid BTH, är en av grundarna till Produktutvecklingsakademin och var en av ett 50-tal deltagare från akademi och industri som drog upp riktlinjerna för arbetet. Frågor […]

Visa mer