Nyheter

Närmare 2 500 nya studenter till BTH

Publicerad: 2019-07-11

Nu har alla studenter som sökt en utbildning vid BTH med start i höst fått sitt antagningsbesked. Totalt 7 205 sökte en utbildning och 2 415 studenter erbjuds idag en utbildningsplats. Den 15 april var sista dag för att söka till ett program eller till en kurs med start till höstterminen. Idag är den första antagningsomgången klar och […]

Visa mer

BTH bidrar till utveckling av artificiell intelligens

Publicerad: 2019-07-09

Forskningsmiljön inom big data och data science vid BTH nämns som en av de miljöer i Sverige som bidrar till utvecklingen av artificiell intelligens enligt en nyligen gjord rapport från Vinnova. I Vinnovas rapport ”AI-miljöer för Sverige” lyfts AI:s viktiga roll för Sverige. Tekniken är viktig för vår utveckling, för vår konkurrenskraft och för vår […]

Visa mer

BTH-forskare på plats i Almedalen

Publicerad: 2019-07-03

Under Almedalsveckan finns BTH-forskare i industriell ekonomi och i strategisk hållbar utveckling på plats för att delta i debatter och diskussioner i aktuella frågor. Johan Eklund och Pontus Braunerhjelm, båda professorer i industriell ekonomi vid BTH,  deltar i följande större evenemang arrangerade av Entreprenörskapsforum: En modern arbetsrätt – så får vi en flexibel och fungerande […]

Visa mer

BTH en av få högskolor med e-hälsa i vårdutbildningen

Publicerad: 2019-07-03

Sjuksköterskeutbildningen vid BTH är en av få utbildingar i landet där e-hälsa ingår i visar Vårdförbundet Students nyligen genomförda undersökning. E-hälsa eller digitalisering ingick endast i sex av 55 undersökta grundutbildningar.  Omvårdnad, medicin och e-hälsa är centrala kurser på BTH:s sjuksköterskeprogram. E-hälsa inom omvårdnad ingår som obligatorisk del i det treåriga programmet. – E-hälsa är […]

Visa mer

Unik hållbarhetsutbildning firar 15 år med stor återträff

Publicerad: 2019-06-26

BTH:s utbildning i strategiskt ledarskap för hållbarhet fyller 15 år i år. Fler än 700 studenter från över 80 länder har i dagsläget genomgått utbildningen. Under tre dagar samlas närmare 150 av dessa i Karlskrona vid en återträff för att samtala och inspireras i sitt arbete mot hållbarhet. BTH:s ettåriga magisterutbildning i strategiskt ledarskap för […]

Visa mer

BTH utökar sitt samarbete med Andhra university i Indien

Publicerad: 2019-06-25

BTH:s samarbete med Andhra University i Indien utökades och förlängdes idag med fem år i och med att rektorerna för de båda lärosätena underteckande ett nytt samarbetsavtal. Andhra University i Indien erbjuder en fyraårig kandidatexamen i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola inom områdena elektronik och kommunikationsteknik, datorteknik och maskinteknik. Studenterna som ingår i samarbetet genomför […]

Visa mer

BTH skriver på klimatramverk för lärosäten

Publicerad: 2019-06-24

BTH är en av de  36 medverkande högskolorna i initiativet att ta fram ett gemensamt klimatramverk. Utifrån ramverket ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. De höjda ambitionerna rymmer både sänkta egna utsläpp och större effekt på samhällets omställning. Den senaste IPCC-rapporten från […]

Visa mer

Se hedersdoktorns föreläsning

Publicerad: 2019-06-19

Fredagen den 17 maj utsågs Mikael Blomqvist till ny hedersdoktor vid BTH. I anslutning till utnämnandet höll Mikael föreläsningen ”Entreprenörskap förändrar världen”. Se hela hans föreläsning här. Mikael Blomqvist är företagsentreprenören från Karlskrona som brinner för frågor som rör utbildning och kompetensförsörjning. Mikael har startat ett flertal företag som idag har samarbete med BTH inom […]

Visa mer

Festlig avslutning på campus

Publicerad: 2019-06-04

Under två dagar i juni är det avslutningsceremonier för BTH:s alla programstudenter när de firar att deras studier är till ända. Det är festligt och högtidligt på båda våra campus. På Campus Karlshamn pågår idag EXIT. Det är medieteknikstudenternas examensutställning där de visar upp allt från virtuella verkligheter till spännande ljud- och ljusinstallationer. På campus […]

Visa mer

BTH-forskare bland de mest citerade i världen

Publicerad: 2019-05-30

Vid en nyligen genomförd extern projektutvärdering visade det sig att BTH:s forskare inom strategisk hållbar utveckling och produktutveckling är bland de mest citerade i världen. Så kallade profilprojekt är forskningsfinansiären KK-stiftelsens största enskilda satsningar. För att få pengar till ett profilprojekt krävs en redan stark forskningsmiljö och syftet är att stödja en ytterligare vässning till […]

Visa mer