Nyheter

BTH startar Sveriges första civilingenjörsprogram inom data science

Publicerad: 2016-04-29

Mängden data som produceras och samlas in har de senaste åren ökat explosionsartat. Allt fler företag har sensorer på sina produkter som ständigt samlar in data och vi människor interagerar allt mer digitalt samtidigt som vi väljer att registrera allt från hur vi äter och sover till hur vi rör på oss. Det är att behandla, […]

Läs mer

Start av Blue Science Park

Publicerad: 2016-04-27

Blue Science Park är ett samarbete mellan Karlskrona kommun, Blekinge Tekniska Högskola, Landstinget Blekinge och näringslivet som ska stärka Blekinges ställning inom profilområdena telecom/IT, eHälsa och marin teknik. – Vi tar nu ett viktigt steg med Blue Science Park att öka samverkan mellan aktörerna i regionen. Målsättningen är att öka vår attraktivitet och skapa goda och […]

Läs mer

BTH-medverkan i agenda för undervattensteknik

Publicerad: 2016-04-26

BTH har medverkat i framtagandet av Sveriges första nationella innovationsagenda för undervattensteknik. NRIA-U 2016 är en agenda för svensk undervattensteknisk innovation för tiden fram till 2030. Målsättningen är att stärka förutsättningarna för nationell konkurrenskraft inom undervattensteknikområdet. Undervattensteknik utgör en grundläggande förutsättning för att kunna kartlägga, bereda och genomföra projekt kopplade till havsresursutnyttjande och annan verksamhet […]

Läs mer

Seminarium om det ekonomiska läget

Publicerad: 2016-04-22

Fredagen den 22 april genomfördes ett seminarium om det ekonomiska läget där representanter från näringsliv, samhälle och högskola medverkar. Det gavs bland annat en aktuell bild av det ekonomiska läget på global och nationell nivå av Swedbanks prognoschef Magnus Alvesson. Bland talarna fanns flera intressanta personer som är experter inom sina områden. Journalisten Andreas Ekström talade […]

Läs mer

Allt fler söker till BTH

Publicerad: 2016-04-19

  Den första antagningsstatistiken visar att antalet ansökningar till program vid BTH ökar med 7 procent jämfört med förra året. Antalet studenter som väljer BTH i första hand ökar med 6 procent. Antalet förstahandssökande till BTH:s fyra civilingenjörsprogram ökar med hela 22 procent jämfört med förra året. – Det är glädjande siffror. BTH har under […]

Läs mer

Finansmarknadsministern mötte studenter

Publicerad: 2016-04-12

Tisdagen den 12 april besökte finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) BTH. Syftet med hans besök var att träffa studenter och samtala kring hur Sverige kan gå mot en grön och hållbar ekonomi. Ett drygt 30-tal studenter tog chansen att lyssna och ställa frågor till ministern. Särskilt intresserade var studenterna på programmet i strategiskt ledarskap för hållbarhet som lyfte […]

Läs mer

Utbildning som direkt leder till jobb

Publicerad: 2016-04-06

Utbildningar inom hälsa och vård passar dig som på olika sätt vill arbeta med människors hälsa och ohälsa. Efter examen är du attraktiv på arbetsmarknaden och har en bra grund för fortsatta studier.  

Läs mer

Öppet hus lördag 2 april 2016

Publicerad: 2016-03-23

Mellan klockan 11:00-15:00 håller vi Öppet hus på Campus Gräsvik i Karlskrona. Det blir spännande föreläsningar, olika prova-på-aktiviteter, mingel och kanske en gratis tur med skärgårdsbåten runt campus? Se hela programmet nedan.   Program 11:10 – 11:25 Sal J1650 – Översikt över samtliga program som BTH har på grundnivå och var man kan vända sig för att ställa sina […]

Läs mer

Vice ordf i trafikutskottet besökte BTH:s forskare

Publicerad: 2016-03-14

En delegation från Moderaterna med vice ordf i trafikutskottet Jessica Rosencrantz i spetsen besökte idag BTH för att lära sig mer om BTH:s forskning kring hållbar snabbomställning av transport och energisystem. BTH:s forskningsämnesansvarige Henrik Ny var mycket nöjd med att besökarna visade stort intresse och att de såg fram emot den färdplansrapport han håller på […]

Läs mer

Forskningmedel för psykiatriska vårdens rumsliga omvandling

Publicerad: 2016-03-10

Ebba Högström, lektor i urbana studier vid institutionen för fysisk planering, har fått medel från EU/Marie Skledowska-Curie Action – Individual Researchship för forskningsprojektet ”Psychiatric spaces in transition: discourse, dwelling and doing”. Det innebär en gästforskarvistelse på 18 månader, med start i januari 2017, vid Glasgow University och deras Human Geography Reseach Group. Hon ska studera […]

Läs mer