Nyheter

BTH i topp med andel betalande studenter

Även i år ligger BTH i topp när det gäller hur stor andel av det totala antalet studenter som är betalande studenter. Det är Universitetskanslersämbetet som nyligen presenterat statistik över hur stor andel av studenterna vid svenska lärosäten som är betalande studenter. Med betalande studenter menas inresande studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz som betalar studieavgift. […]

Visa mer

Fullt hus på öppet hus

Rekordmånga besökare kom till BTH när högskolan slog upp sina portar under lördagen. Det öppna huset ligger mitt i ansökningsperioden för höstens utbildningar. Därför är det viktigt att arrangemanget blir bra. Många saker ska fungera, allt från bokning av gästföreläsare till elektroniken under dagen. Aktiviteter som spelprovning, rundvandringar och möjlighet att åka skärgårdsbåt måste ordnas. […]

Visa mer

BTH löser IT- och biblioteksproblem på universitet i Rwanda

Då universitetet i Rwanda ombildades var IT-miljön långt ifrån optimal för studenter och personal. BTH har haft ett nära samarbete med universitetet i Rwanda sedan 2003 när det gäller att utveckla deras IT-miljö. BTH har även bidragit till att utveckla ett IT-baserat forskningsbibliotek.   Det tidigare universitetet i Rwanda slogs 2013 ihop med sex olika […]

Visa mer

Ulf Zander föreläser om sanning, lögner och propaganda

Tisdagen den 10 april kommer professor Ulf Zander till BTH. Han föreläser i bibliotekets lövsal om ”Sanning, lögn eller mittemellan – Propaganda förr och nu”. Zander är professor i historia vid Lunds Universitet. Under föreläsningen tar han fram konkreta exempel på när källkritik är nödvändigt, men också när det motverkar sitt syfte. Zander lyfter fram […]

Visa mer

BTH-forskare på transportforskningsmöte i Washington

Då  transportforskningsstyrelsen hade sitt årliga möte i Washington DC i januari 2018 fanns BTH-forskaren Lawrence Henesey på plats för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter vad gäller flytande naturgas. Lawrence Henesey, universitetslektor i datavetenskap vid BTH deltog under mötet genom att dela med sig av sina kunskaper inom identifikation och utvärdering av […]

Visa mer

Studenter hjälper Ericsson att arbeta mer effektivt

-Att studera och samtidigt få praktisera det du har lärt dig, hos ett företag som Ericsson, det ger en perfekt kombination av det akademiska och riktig arbetslivserfarenhet, säger Hannes Alm, som för närvarande studerar webbprogrammering. Hannes är en av tio studenter som gör ett grupprojekt på Ericsson. De tio studerar på kandidatprogrammen programvaruteknik och webbprogrammering. […]

Visa mer

Forskare om vikten av att vara källkritisk på nätet

Informationspåverkan, desinformation, fake news och om vikten av källkritik på nätet var i fokus då forskarna Fredrik Erlandsson och Anton Borg i dag talade på Källkritikens dag. Forskarna framhävde vikten av att vara kritisk till det vi läser på nätet och att vara selektiv i den information vi finner på nätet och som vi väljer […]

Visa mer

BTH-professor om mjukvarans roll

Ny statistik om mjukvarans roll och företagens behov av mjukvarukompetens publiceras idag i rapporten ”Den osynliga infrastrukturen” i vilken Martin Andersson, professor i industriell ekonomi, är en av författarna. Mjukvara utgör en grundbult i en ”osynlig” infrastruktur som är integrerad i den digitaliserade ekonomin och hela samhället. Det är mjukvara som omsätter den nya teknikens […]

Visa mer

”Som forskare är man den eviga studenten”

Utanför BTH:s fönster yr snön. Det har snöat i flera dagar nu, och mer snö lär vara på väg. Diego Navarro säger, med ett litet leende: – Jag älskar det här vädret. Jag har förstått att det inte är så populärt, men för mig är det ganska exotiskt. Diego är doktorand på BTH, och ingenjör […]

Visa mer

8 mars: ”Kunskap gör val möjliga”

Det uppmärksammas stort att 8 mars är internationella kvinnodagen. Så även på BTH. I samband med 8 mars har fysisk planering på BTH satsat på en hel genusvecka, med tävling, filmvisning och föreläsning. På själva dagen föreläser universitetslektor Johan Vaide om en introduktion till genus, queer och intersektionalitet i stadsplanering. Studenterna Alva Zalar och Linnea […]

Visa mer